Helaas is er na twee maanden nog geen zicht op een nieuwe coalitie. Deze week maakten de D66 verkenners bekend dat de tweede verkenningsronde geen gedragen meerderheidscoalitie heeft opgeleverd. Ik ben daar erg teleurgesteld over. We staan voor hele grote opgaven in onze mooie stad: de klimaatcrisis, de wooncrisis, de enorme kansenongelijkheid en de toenemende bestaansonzekerheid. Voor een eerlijke, menselijke en duurzame oplossing van deze problemen is een stadsbestuur nodig dat oog heeft voor de dagelijkse realiteit van al onze inwoners en van aanpakken weet. De stad heeft daar recht op. Het is niet uit te leggen dat de politiek er maar niet in slaagt om tot een vruchtbare samenwerking te komen.

In sommige mediaberichten hierover hebben jullie kunnen lezen dat GroenLinks een sleutelpositie inneemt in de verkenningen. Voor een menselijke en progressieve coalitie zijn onze vijf zetels inderdaad nodig. Maar niet tegen elke prijs. We stappen niet in een rechtse coalitie. We zijn samen de campagne ingegaan voor een groen, gelijk en kansrijk Den Haag. GroenLinks Den Haag pleit voor een beter leven voor alle mensen in Den Haag. Dat betekent dat middelen eerlijker verdeeld moeten worden: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dit is niet de tijd om te bezuinigen in het sociale domein. We moeten juist nu de wooncrisis aanpakken. Ons inzetten voor een eerlijke energietransitie en de leefbaarheid van onze stad vergroten. Vasthouden aan het armoedebeleid en energiearmoede tegengaan. En voor het behalen van deze doelen werken we het best samen met groene, progressieve en linkse partijen.

Wat duidelijk in de gesprekken naar voren is gekomen is dat we als gemeenteraad moeten investeren in relationele verhoudingen. De afgelopen raadsperiode was op zijn zachtst gezegd turbulent en dat heeft zijn weerslag gehad op de dynamiek en op de samenwerking. GroenLinks Den Haag wil bouwen aan een sterk en stabiel stadsbestuur op basis van vertrouwen en gemeenschappelijke waarden. Niet alleen binnen de coalitie, maar ook tussen oppositie- en coalitiefracties. We hebben daar een track record op en dat zetten we graag constructief voort.

Hoewel het nog niet is gelukt om te komen tot een gedragen meerderheidscoalitie, biedt het verkennersrapport wel aanknopingspunten voor een vervolg. Allereerst is er brede overeenstemming over de grote thema’s voor de stad. En er zijn drie meerderheidscoalities met slechts een blokkerende partij: doorgaan met de huidige coalitie met vijf partijen, een links-midden coalitie van zes partijen en een linkse coalitie van zeven partijen. Een logische vervolgstap is nu om op basis van de inhoud te onderzoeken in welke coalitie de meeste overeenstemming en basis voor samenwerking en vertrouwen te vinden is voor het aanpakken van de problemen in de stad. Die vervolgstap kan heel goed vorm krijgen met een nieuwe informateur of adviseur. Daarom hebben we gisteravond in de gemeenteraad het voorstel van het CDA gesteund om als raad een onafhankelijk adviseur aan te zoeken die helpt de ontstane impasse te doorbreken.

Voor nu kan ik jullie helaas dus nog geen goed nieuws brengen over een nieuwe coalitie. Maar ik breng jullie wel de belofte dat wij ons met ons groene en linkse hart constructief zullen blijven inzetten voor een groen, gelijk en kansrijk Den Haag!

Haagse groet,
Mariëlle Vavier

Foto: Mariët Mons