De gemeente eist geen echte gebiedsontwikkeling in haar stedenbouwkundig beoordelingskader voor het Spuikwartier: gebiedsontwikkeling hoeft alleen plaats te vinden op de toegewezen oppervlakte voor het Onderwijs en Cultuur Complex (voorheen: het Spuiforum). Dat zei Peter Drijver tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Ruimte en Wonen, die dinsdagavond plaatsvond. De werkgroep uitte ook nog andere kritiek.

Door: Martijn Schackmann van GroenLicht

Met het stedenbouwkundig beoordelingskader (via) zullen de plannen voor het Spuikwartier vanuit markt beoordeeld gaan worden. Integrale gebiedsontwikkeling moest één van de voordelen van het nieuwe plan zijn ten opzichte van het Spuiforumplan.

Peter Drijver (lid van GroenLinks, de werkgroep Ruimte en Wonen en Dooievaar) licht toe: "De gemeente regisseert de gebiedsontwikkeling niet. Dit laat ze over aan de partij die de voordeligste aanbieding doet. Als enige beperking is een maximum laadvermogen met hoogbouw meegegeven. Zo brengt het college de opdracht terug tot een verdienmodel: hoe meer massa, hoe beter en hoe rendabeler de 'commerciële functies'. Dat is een enorme blamage voor de coalitiepartijen, omdat het draagvlak voor het Onderwijs en Cultuur Complex alleen vergroot kan worden wanneer er een duurzaam, aantrekkelijk en bewoond stuk stad komt. 'Gebiedsontwikkeling' had gevraagd om een strakkere regie van bijvoorbeeld straatprofielen, pleinwanden en telbaarheid van verdiepingen.

"In 2012 omarmde GroenLinks een alternatief dat beide leegkomende ministeries meenam in de opgave om de theaters te moderniseren. Dat alternatief begon met de stelling dat dit hele gebied de motor van de stedelijke economie van de buurt kan zijn. 'Theaterkwartier' was het motto van dat voorstel, waarbij maar meteen de muziekzaal aan de Turfmarkt werd geplaatst. Een recenter alternatief haalt de lege Terminal neer, sloopt het Prins Bernard viaduct, legt de tram om en graaft de Schedeldoekshaven weer open. Dit zijn het voorbeelden van hoe het hele gebied een nieuwe toekomst wordt gegeven, waarop alle locaties in de omtrek kunnen meeliften. En dit lijkt meer op gebiedsontwikkeling dan het vergroten van de theaterlocatie met het ministeriegebied.

"Vanaf 2009 is er door mij en later door Dooievaar en GroenLinks op ontwikkeling van het hele gebied aangedrongen."

De leden van de werkgroep Ruimte en Wonen uitten ook nog andere kritiek op het stedenbouwkundig beoordelingskader, onder andere:

  • De gemeente heeft het over "het gebouw", terwijl de mogelijkheid voor meerdere gebouwen moet blijven bestaan, bijvoorbeeld voor als een marktpartij kiest voor renovatie van het Nederlands Danstheater.
  • Duurzaamheidseisen en groen komen in de samengevatte criteria niet aan bod.
  • Er wordt te weinig ruimte gelaten voor fasering: het in fases verbeteren van het gebied; en voor modulariteit, wat kan zorgen voor meer flexibiliteit en lagere kosten.
  • Het kader staat nog meer bouw op grote hoogte toe (tot 90 meter), dan het geval was met het ontwerp voor Spuiforum.

Raadslid Inge Vianen was ook bij de bijeenkomst. Zij reageert: "het stedenbouwkundig beoordelingskader is een stap in de goede richting ten opzichte van het Spuiforumplan. Zo is er meer dan alleen nieuwbouw of renovatie rond de theaters, omdat het lege ministerie van Justitie wordt meegenomen, iets waar GroenLinks al jaren voor pleit. Maar ik ben het met de werkgroep eens dat er nog wel echt verbeterpunten zijn. Ook maak ik me zorgen over dat de raad, nadat het kader is goedgekeurd, geen invloed meer op het definitieve plannen zal hebben."

 

Bijlage: het verslag van de bijeenkomst door de voorzitter van de werkgroep Ruimte en Wonen, Jan Spruijt