Besloten is om na het reces opnieuw met elkaar te spreken om een aantal zaken in het kader van, onder andere, transparantie verder uit te werken. Het was een constructieve en aangename bijeenkomst. 

Partij-/Verenigingsvoorzitters van Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, Haagse Stadspartij, SP, PvdD, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie