GroenLinks fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “Door in te zetten op isolatie en duurzame warmtebronnen snijdt dit plan aan twee kanten en wordt er een grote stap richting een klimaatneutrale stad gezet. Daarnaast geven we als gemeente het goede voorbeeld door ook het gemeentelijk vastgoed en de openbare ruimte te verduurzamen. Met de steun vanuit de gemeenteraad kunnen we aan de slag met de verdere invulling van de plannen". 

Voor de uitvoering van het Stedelijk Energieplan is 184 miljoen euro beschikbaar, dat wordt gedekt met een deel van de verkoopopbrengst van Eneco. Het budget wordt zoveel mogelijk gebruikt voor investeringen die zichzelf weer terugverdienen. Een groot deel van het geld komt terecht bij Haagse bewoners als aanmoediging om hun huis aan te pakken. Ook gaat de gemeente projecten gericht op duurzame warmte uit de bodem en uit water mede financieren. Op initiatief van GroenLinks komt er ook een duurzame wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM), waarmee de gemeente sociale huurwoningen kan kopen, verduurzamen en daarna weer terugverkopen.