Een GroenLinks motie om te zorgen voor meer maatwerk bij het geven van een voorschot aan jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen is donderdag door de Haagse gemeenteraad aangenomen.

De Participatiewet stelt een zoekperiode van vier weken zonder voorschot verplicht, maar voor jongeren met multiproblematiek, of die uit een jeugdinstelling komen, is dit vaak niet te overbruggen. Zij hebben geen netwerk om op terug te vallen. Volgens het Jeugd Interventie Team (JIT) en het Straat Consulaat lopen veel jongeren in die vier weken schulden op en raken ze van de regen in de drup. GroenLinks Raadslid Erlijn Wenink: “Wij hebben het stadsbestuur verzocht om de ruimte die de wet biedt optimaal te benutten om deze groep jongeren te ontzien. Zij hebben het al zwaar genoeg.”.

Ook kreeg GroenLinks een motie aangenomen voor een brede intake bij de schuldhulpverlening, één van de aanbevelingen van armoedeplatform Delen achter de Duinen. “Mensen met schulden kampen meestal ook met problematiek op andere gebieden en het is cruciaal om dit in samenhang aan te pakken.”, aldus Wenink. “Armoedebestrijding en schuldhulp zijn natuurlijk belangrijke onderwerpen voor GroenLinks. Het is zo waardevol dat we op deze thema’s verbeteringen in Den Haag bewerkstelligen.” De voorstellen van GroenLinks voor het gebruik van technologische ontwikkelingen in de schuldhulpverlening en voor hulp aan werkende minima konden ook op een meerderheid in de raad rekenen.

Bekijk hieronder onze aangenomen moties over schuldhulpverlening en werkende minima