GroenLinks Den Haag: help Haagse statushouders met app

Veel statushouders die in Den Haag komen wonen weten vaak niet wat er van ze wordt verwacht en welke stappen ze moeten ondernemen. GroenLinks Den Haag vindt het belangrijk dat deze kwetsbare groep zo goed en zo snel mogelijk mee kan doen in de stad en stelt daarom een app voor waarin alle relevante informatie overzichtelijk wordt aangeboden.

Wanneer een statushouder uit een land als Syrië of Eritrea in Den Haag komt wonen, moeten er veel dingen geregeld worden. Nu krijgt diegene al hulp om zijn leven op de rails te krijgen van professionals en vrijwilligers, maar zaken als het vinden van een taalcursus en het afsluiten van een verzekering zijn een eigen verantwoordelijkheid.

GroenLinksraadslid Serpil Ates: “Hierover komt er vervolgens vanuit alle hoeken informatie op de statushouder af, voordat hij of zij überhaupt de taal spreekt. Door een app aan te bieden die alle belangrijke informatie bundelt in verschillende talen, kan de statushouder sneller en makkelijker meedoen in Den Haag.”

Onlangs lanceerde gemeente Amsterdam al de zogeheten NL-app. Deze biedt statushouders in verschillende talen overzichtelijke informatie over de thema’s leefomgeving, geld, werk, gezondheid, juridische zaken en integratie. Wat GroenLinks betreft voegt Den Haag zich bij de gemeenten die deze app aanbieden.

GroenLinks heeft vragen gesteld aan het college over de mogelijkheden om mee te doen met de NL-App.