Deze week kwamen de coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA meerdere keren bij elkaar om te praten over de terugkoppeling van gespreksleider Bruno Bruins. D66, GroenLinks, PvdA en CDA zagen mogelijkheden om tot volgende stappen te komen. Fractievoorzitter Maarten De Vuyst: “Het was goed om te zien dat veel partijen in het belang van de stad samen op zoek gingen naar een oplossing, waar alle partijen en de stad baat bij zouden hebben.”

De VVD koos ervoor om hier niet in mee te gaan en brak vervolgens met de rest van coalitie. De Vuyst: “De VVD heeft heel wat uit te leggen richting de stad. GroenLinks was graag aan de slag gegaan met de opdracht van de rechter en wilde, in samenwerking met de andere coalitiepartners, in gesprek gaan met alle oppositiepartijen. Over samenwerking, het bouwen aan vertrouwen en de begroting, waarbij het belang van de inwoners op één staat. De keuze van de VVD is daarom totaal onverwacht en onvoorstelbaar.”

GroenLinks vindt het voor de stad moeilijk te verteren hoe dit gelopen is. De Vuyst: “Ik lees in de gespreksverslagen van veel partijen de wens om samen aan de slag te gaan met betere regels rondom partijfinanciering, het grijze gebied in de politiek en het onderlinge vertrouwen. Door het onverwachte handelen van de VVD gaat het gesprek weer over partijpolitiek en de eigen belangen. Dat is betreurenswaardig.”

We gaan ons nu inzetten voor stabiliteit in het belang van alle inwoners. GroenLinks staat voor een groene en sociale stad waarin plek is voor iedereen.