De partijen doen dit voorstel naar aanleiding van een nieuwe wet in Schotland, waar menstruatieproducten gratis verstrekt gaan worden aan iedereen die dit nodig heeft. Eerder al stelde GroenLinks vragen over dit onderwerp, toen uit verschillende onderzoeken bleek dat ongesteldheid voor mensen in armoede ook in Nederland tot grote problemen kan leiden. Wanneer zij geen menstruatieproducten kunnen betalen, leidt dit tot ongemak of schaamte. Ook resulteert het vaak in het gebruik van ongeschikte alternatieven, wat gezondheidsrisico's zoals infecties met zich mee kan brengen.

Klanten van de voedselbank, dak- en thuislozen en ongedocumenteerden lopen in het bijzonder risico. Ook zijn er vaak kinderen uit gezinnen in armoede die vanwege dit probleem maandelijks schooldagen missen. Erlijn Wenink, raadslid voor GroenLinks: “We mogen niet accepteren dat mensen in armoede onnodige gezondheidsrisico’s moeten lopen wanneer zij ongesteld zijn. Dit gaat niet om een luxe verzorgingsproduct, gebrek hieraan zorgt echt voor schrijnende situaties.” Fatima Faïd, raadslid Haagse Stadspartij, voegt daaraan toe: ‘‘Dit is een urgent probleem, vrouwen en meisjes worden beperkt in hun vrijheid. Het uitblijven van toegang tot gratis menstruatie producten houdt verborgen armoede en sociale uitsluiting in stand.’’

De partijen stellen voor om menstruatieproducten gratis te verstrekken via de voedselbank, maar ze ook gratis beschikbaar te stellen op openbare toiletten. De toiletten van de stadsdeelkantoren, bibliotheken en het stadhuis zouden hierdoor plekken kunnen zijn waar men zonder te betalen menstruatieproducten kan krijgen. Ook sporthallen en scholen worden aangemerkt als mogelijke plekken waar gratis tampons en maandverband aangeboden kunnen worden.