• 42 jaar
  • Woont op Scheveningen

De overheid gedraagt zich soms als een slang die alleen mensen zonder schoenen bijt, schreef Tommy Wieringa in een NRC column over het verergeren van schulden. Het is het sociale domein, het zijn die mensen zonder schoenen, waar ik me sterk voor maak. In elk facet van het gemeentelijk beleid pleit ik voor de menselijk aanpak. Voor maatwerk, voor luisteren. 

Het college wil 500 langdurig bijstandsgerechtigden mensen per jaar extra uit de bijstand halen. Prima plan, maar het gaat mij om de manier waarop. De gemeente heeft langdurig bijstandsgerechtigden lang verwaarloosd en gaat er nu terecht mee aan de slag. Maar dan moet je niet starten met dreigen en dwingen, maar met luisteren en perspectief bieden. 

Trots ben ik dat we in Den Haag de eigen bijdrage WMO voor minima blijven compenseren, maar ik zit bovenop het probleem van wachtlijsten in de jeugdhulp. Trots ben ik wat Den Haag aan armoedevoorzieningen heeft, op wat de Stichting Leergeld doet voor kinderen in armoede, maar de schuldhulp kan nog vele malen beter. Voor verbeteringen van die schuldhulp diende ik al diverse moties die op steun van de raad konden rekenen. 

Ik houd van politiek gedreven door kennis. Ik wil een raadslid zijn dat niet het makkelijke roept, maar knokt voor kleine veranderingen, die samen het verschil maken. Samen met anderen, samen met de stad. 

Den Haag is schitterend. Ik woon met mijn vrouw en onze drie kinderen in een veel te klein huis op Scheveningen, bijna op het strand. Den Haag is niet voor iedereen even schitterend, de verschillen in de stad zijn nog veel te groot. GroenLinks werkt aan verandering! Heb je suggesties, problemen, vragen, ideeën? Neem gerust contact met me op!

Contact

erlijnw@gmail.com

Meer info: site gemeente Den Haag

Portefeuilles

  • Sociale zaken (werk en inkomen, armoede en schuldhulp)
  • Zorg en welzijn
  • Jeugdhulp
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Emancipatie en LHBTI-rechten
  • Participatie