Eens afgehaakt, altijd afgehaakt. Dat is het scenario waar De Vuyst en Ahraui het meest voor vrezen. Gezien de coronamaatregelen beseffen ze dat er minder mogelijkheden zijn om te sporten, maar met het actieplan willen ze dat de gemeente direct een inhaalslag kan maken zodra de maatregelen worden versoepeld. Daarnaast willen ze dat er binnen de huidige maatregelen zoveel mogelijk bewoners worden gestimuleerd om toch op een veilige en verantwoorde manier te blijven bewegen. “Doe wat op dit moment mogelijk is om bewoners te laten sporten, maar investeer vooral om na deze crisis elke bewoner weer zo snel mogelijk in beweging te krijgen,” stellen ze gezamenlijk.  

In het actieplan zou speciale aandacht moeten komen voor kwetsbare wijken, waar de sportdeelname sowieso al enorm laag is. “Juist in wijken, zoals bijvoorbeeld Laak en Transvaal, zijn de gezondheidsproblemen groot. Sporten helpt niet alleen goed tegen overgewicht, ook bestrijdt het eenzaamheid en zorgt het ervoor dat bewoners elkaar ontmoeten. Dat is tijdens coronacrisis alleen maar belangrijker geworden en daarom moet de gemeente hier na de crisis extra de schouders onder zetten,” stelt Ahraui. 

Volgens NOC*NSF is de sportdeelname onder jongeren zelfs met 64 procent afgenomen. Wat betreft De Vuyst moet daar snel iets aan gedaan worden. “Sporten zorgt voor ontwikkeling en ontspanning van Haagse jongeren.  Daarom schrok ik enorm van de cijfers.  Ik zie graag dat de gemeente onze Haagse kinderen stimuleert om in beweging te blijven, juist nu!"

Tenslotte pleiten De Vuyst en Ahraui ervoor om sportclubs en -verenigingen zo nodig te ondersteunen als veel leden hun lidmaatschap opzeggen, zoals het NOC*NSF waarschuwt. “De Haagse sportwereld draait op de verenigingen en clubs die onze stad rijk is. Daarom willen we ook weten wat de gemeente kan doen om de dreigende afname van leden af te remmen of te voorkomen,” sluiten ze af.