Het stadsbestuur denkt te veel in onmogelijkheden, aldus GroenLinks fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “De beperkte ruimte in Den Haag vraagt erom dat we alle kansen voor het aanplanten van bomen aangrijpen. We kunnen daarom niet alle wijken aan de kust op voorhand uitsluiten, maar moeten per locatie bekijken of het planten van een boom mogelijk is.”

De Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) pleit al jaren voor meer bomen en groen in hun wijk. De organisatie stelt dat kustbomen goed kunnen groeien als deze in de luwte van hoge struiken, gebouwen of dijken worden geplaatst. Daarnaast willen bewoners meer struikgewas en andere vegetatie op plekken waar bomen niet geplant kunnen worden. Namens BOH vult Ton Hulleman aan: “Ook de bewoners van het Havenkwartier verdienen een leefbare omgeving met voldoende bomen en groen. De BOH denkt daarom graag mee bij het vinden van geschikte groeilocaties in de wijk en hoopt dat de gemeente over de brug komt door meer bomen en struiken aan de kust te plaatsen.”

Donderdag bij de bespreking van de Bomennota in de gemeenteraad komt GroenLinks met het voorstel voor meer bomen aan de kust.