Dat stelt de partij als reactie op de Haagse programmarekening, waarin de financiële resultaten van 2020 te lezen zijn. Er is weliswaar een overschot op de jaarrekening te zien, maar schijn bedriegt. Raadslid Maarten De Vuyst: “Op het eerste gezicht lijkt dit de meest rooskleurige programmarekening van deze raadsperiode: een overschot van 70 miljoen. Een structureel exploitatietekort van ongeveer 0% voor het eerst in deze raadsperiode. Tegelijkertijd verbloemt dit het zware weer waar gemeenten financieel in zitten, bijvoorbeeld omdat de COVID-steunpakketten in de jaarrekening zijn meegenomen. En zelfs met alle COVID-hulp, betaalt het rijk in 2020 nog minder voor de bijstand aan de gemeente Den Haag, dan dat de gemeente zelf uitkeert. En meer structurele tekorten dreigen door plannen van minister Ollongren. Zolang er bij de formatie geen wijzigingen plaatsvinden, dan komt de stad Den Haag en haar inwoners in grote financiële problemen.” Ook zijn er door de coronacrisis veel verwachte investeringen uitgesteld, terwijl Den Haag de ambitie had om deze naar voren te trekken. De fractie van GroenLinks Den Haag zal bij de behandeling van de programmarekening vragen om met een actieplan te komen om alsnog de investeringen te versnellen.

GroenLinks is desondanks positief over de resultaten in de programmarekening, met inachtneming van de coronacrisis. Zo zijn de duurzaamheidsambities onverminderd doorgezet en is het aantal zonnepanelen met een derde toegenomen. Ook is de milieuzone voor vervuilende brom- en snorfietsen ingevoerd en zijn er 13 extra afvalsorteerstraten bijgekomen. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns (GroenLinks): “Deze jaarrekening laat zien dat Den Haag blijft inzetten op een duurzaam herstel. Investeringen in de duurzaamheidsopgave leiden niet alleen tot meer banen, maar zorgen ook voor minder afval en lagere energiekosten. De jaarrekening toont aan dat het college dit ook realiseert en bereid is Den Haag de crisis uit te investeren, maar daar mag wat GroenLinks betreft meer kracht bijgezet worden.” Ook op het sociaal domein zijn er resultaten geboekt. Zo blijkt de nieuwe schuldenaanpak, waarbij schuldeisers gezamenlijk akkoord gaan met één plan van afbetaling, erg succesvol. Ook hebben veel Hagenaars en Hagenezen een baan weten te vinden dankzij het succesvolle STIP-banen project, dat de komende jaren zal worden doorgezet. Arjen Kapteijns: “De collectieve schuldenaanpak zet het perspectief op een schuldenvrije toekomst centraal en leidt daardoor tot veel minder uitval. Ook zie je dat 55% van de STIP deelnemers binnen een half jaar een baan weet te vinden, en deze ook op langer termijn weet vast te houden. Dat zijn positieve ontwikkelingen waar wij als stad erg trots op mogen zijn.”

GroenLinks ziet echter nog grote uitdagingen in de zorg en de woningbouw. Arjen Kapteijns: “Het Rijk is zijn financieringsplicht om de decentralisatie van de zorg in goede banen te leiden de afgelopen jaren niet nagekomen. Het is hoog tijd dat het Rijk met voldoende budget over de brug komt om het structureel tekort in de zorg recht te trekken." Wat betreft de woningbouw ziet GroenLinks echter ook kansen voor het creëren van een duurzame economie die veel banen oplevert. “In de bouw en de energietransitie zitten ongelofelijk veel baankansen voor vakmensen: de stad heeft mensen nodig die betaalbare woningen bouwen, bestaande woningen isoleren of zonnepanelen op daken kunnen leggen.”, aldus De Vuyst. “Door mensen hiervoor op te leiden en in deze sectoren te investeren kunnen we dat realiseren. Bovendien leidt dit direct tot kostenbesparingen voor bewoners, met meer betaalbare woningen en een lagere energierekening.” Dankzij de verkoop van Eneco heeft Den Haag de komende jaren nog voldoende middelen om deze doeleinden te realiseren.