GroenLinks wil aanpak onderadvisering op basisscholen

In Den Haag lopen kinderen uit achterstandswijken en met een migratieachtergrond meer risico op een schooladvies dat lager is dan waar zij daadwerkelijk toe in staat zijn. Gemeenteraadslid Serpil Ates (GroenLinks) maakt zich zorgen over onderadvisering en de ongelijkheid in kansen waar dit uiteindelijk toe leidt. Daarom komt ze met een aanpak om dit vaker te voorkomen.
 
Volgens de onderwijsinspectie lopen kinderen met een migratieachtergrond een hoger risico op onderwijsachterstanden. Ook in Den Haag is dit het geval: zo hebben leerlingen in wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen vaker te maken met onderadvisering. Ates: “In dergelijke gevallen worden ouders vaak onaangenaam verrast door het schooladvies dat hun kind krijgt, terwijl ze altijd signalen ontvingen dat hun kind het goed deed."
 
Hierbij is er eerder sprake van een communicatieprobleem, dan van iets wat bewust is veroorzaakt door de docent. Ouders krijgen niet te horen dat kinderen gemiddeld presteren voor een achterstandswijk, en dat dit verschilt met andere wijken. Daarnaast zijn ouders met een bepaalde culturele achtergrond er soms niet aan gewend om docenten kritisch te ondervragen, en hebben docenten juist niet altijd door wat voor verwachtingen ze scheppen en welke kennisverschillen er zijn tussen ouder en leerling.
 
Door zowel ouders als docenten voor te lichten over onderlinge communicatie en het scheppen van de juiste verwachtingen, kunnen eventuele misverstanden voorkomen worden en kunnen er eerder stappen genomen worden om de leerling extra te ondersteunen. Ates: “Op deze manier schuiven we het probleem niet af op de docenten – die hebben het immers al zo druk – en investeren we tegelijkertijd in een goede band tussen docent en ouder. Zo kan er beter samengewerkt worden aan een hoopvolle toekomst voor de kinderen."
 
Het voorstel van Ates om onderadvisering tegen te gaan door communicatie tussen ouders, leerlingen en docenten te verbeteren is aangenomen bij de programmarekening. Bekijk hieronder de motie.