Nog een kleine maand voor het nieuwe schooljaar begint, is het vele scholen nog niet gelukt om voldoende personeel te vinden. De gemeente heeft deze signalen ontvangen, maar verwijst in haar reactie naar de schoolbesturen. Ondertussen lijkt er nog vrij weinig gebeurd te zijn om de situatie te verbeteren, vandaar dat ons raadslid Hera Butt aan de bel trekt. ''Ik vond dit echt naar om te horen, en heb ook contact gezocht met het schoolbestuur van de P.H. Schreuderschool. Helaas krijg ik geen contact.''

Butt vraagt zich af of het college al eerder signalen heeft opgevangen over dit grote tekort, en hoe het college de toekomst ziet. Ze heeft daarom samen met de PvdA, de VVD, de HSP, DENK, D66, CDA en de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Dit is geen snelle oplossing, vanwege het zomerreces worden de raadsvragen waarschijnlijk pas in september beantwoord. Toch vindt Butt het belangrijk om dit signaal af te geven. ''Met een grote groep Haagse partijen laten we zo duidelijk zien: dit kan zo niet langer, het college moet hier iets aan gaan doen. Kinderen mogen nooit lijden onder het lerarentekort, ze verdienen goed onderwijs. Óók de kinderen uit het speciaal onderwijs en de Schilderswijk.''

Foto: Unsplash