Het zomerreces is ten einde: een goed moment dus om terug te blikken op het politieke jaar. GroenLinks heeft niet stilgezeten sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en het vormen van een college. Op verschillende terreinen en met concreet resultaat zetten we ons in voor verandering. Zo wordt Den Haag een nog mooiere stad voor huidige én toekomstige Hagenaars.

Onze raadsleden behaalden resultaten die voor duizenden Hagenaars nu al een voelbaar verschil maken. Of het nou gaat om een eerlijke, duurzame, of inclusieve stad: verandering begint hier en het wordt steeds zichtbaarder.

Wil je meer weten over waar we ons dit jaar voor hebben ingezet? Check de PDF voor een uitgebreid overzicht.