KamerGotchi van Arjen Kapteijns (met dank aan David Muntslag)
KamerGotchi van Arjen Kapteijns (met dank aan David Muntslag)

Keek op de Week: Het morele kompas van Jozias van Aartsen

Gisteren namen we afscheid van onze burgemeester, Jozias van Aartsen. We deden dat op gepaste manier en in stijl met lokaal bier en puntzakken friet. Ja, echt waar! Maar dat was natuurlijk niet alles. Jozias werd uitgeroepen tot ereburger van onze stad, kreeg een leerstoel aangeboden en er komt een naar hem genoemd fonds tegen Haagse jeugdwerkeloosheid.

Menigeen zal zich onze burgemeester herinneren als iemand die, heel gewoon, door de stad fietste en regelmatig stopte voor een kort gesprekje. Toch ervaren veel bewoners een grote afstand tot wat er allemaal in het stadhuis gebeurt.

Dit raakt aan een debat in de raadscommissie eerder deze week over de vraag hoe we bewoners van Den Haag beter kunnen betrekken bij wat er besloten wordt in het stadhuis. Voor GroenLinks is dit een belangrijk thema, het is hoog tijd dat we uit de verkramping komen. Mijn stelregel is dat je over je eigen wijk niet alleen moet kunnen meepraten maar ook meebeslissen. Wethouder Baldewsingh komt nu met een heus “Actieplan Burgerparticipatie”. En, eerlijk is eerlijk, dit plan bevat een aantal goede punten. In zes wijken komt er een wijkbudget waarbij bewoners zelf mogen beslissen hoe (een deel van) het geld besteed wordt. Laten we hier snel mee aan de slag gaan want een stad maak je samen.

In zijn afscheidsspeech citeerde onze burgemeester uit één van de vroegste versies van de Grondwet. Dit citaat is te herleiden tot het oeroude uitgangspunt: “wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Ik heb de burgemeester dit vaker horen zeggen de afgelopen jaren. En zo simpel als het klinkt is het ook. In dat opzicht ben ik er helemaal van overtuigd dat bewoners zelf heel goed in staat zijn om te bepalen wat nodig is in hun wijk. En als je mensen vertrouwen geeft dan betaalt zich dat dubbel uit in wederzijds vertrouwen. Om in de woorden van Jozias te spreken: “wie op dit morele kompas vaart, zal nooit verdwalen”.

Fijn weekend allemaal!

Arjen Kapteijns