Baboeram denkt dat er nog heel veel talent verscholen zit in de werklozen. “Ze hebben heel veel talent maar zijn soms ook kwetsbaar. Wij slagen er als samenleving niet in om die talenten op een goede manier te waarderen zodat het ook financieel loont.” Momenteel zijn re-integratie projecten nog erg gericht op zo snel mogelijk een baan vinden, terwijl hun potentieel veel hoger ligt. De mogelijkheden voor deze mensen om bijvoorbeeld een volwaardige studie te volgen zijn erg beperkt. Dit terwijl een volwaardige studie voor velen zal leiden tot een duurzame instroom naar de arbeidsmarkt.

Tijdens de bespreking van de begroting heeft de GroenLinks fractie gepleit voor een betere aanpak. Het stadsbestuur gaat nu in gesprek met de betrokken instanties om hier werk van te maken. Baboeram: “Iedereen heeft recht op zinvol en betaald werk dat aansluit bij de mogelijkheden en wensen en talenten.”  Baboerams motie laat mensen die re-integreren studeren is aangenomen tijdens de begrotingsraad op 21- 22 december.

 Voor vrouwen is die financiële onafhankelijkheid misschien wel nog belangrijker. Een groot deel van de vrouwelijke niet-uitkeringsgerechtigden zijn afhankelijk van het inkomen van hun partner en een groot deel van hen leven in armoede. Baboeram: “Dit is een redelijk onzichtbare groep, maar voor deze vrouwen is het essentieel dat ze een handje geholpen worden richting werk. Die investering kunnen ze zelf vaak financieel niet opbrengen. In mijn gesprekken met deze bleek dat ze wel erg graag willen werken.” Er is in Den Haag momenteel geen aanpak vanuit de gemeente om de vrouwelijke niet-uitkeringsgerechtigden die onafhankelijk willen zijn te helpen naar zelfstandigheid.   

Baboeram: ”Ik ben blij dat ik deze groep onder de aandacht heb kunnen brengen tijdens de begrotingsraad. Dit gaat niet alleen die vrouwen helpen, maar ook hun dochters.” De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met de motie aanpak voor vrouwelijke niet-uitkeringsgerechtigden. Die roept het college op om met een specifieke aanpak te komen voor deze groep vrouwen die wensen onafhankelijk te zijn en naar duurzaam werk te begeleiden.