De Groot: “We krijgen van bewoners uit onder andere wijken als het Zeeheldenkwartier signalen dat zij tegen belemmeringen aanlopen bij de gemeente bij het plaatsen van zonnepanelen op daken.” Zo zou de gemeente adviseren om eerst een ‘vooraanvraag’ of ‘principeaanvraag’ bij de gemeente in te dienen, en daarna pas een definitieve aanvraag in te dienen. Dit kost de bewoner 500 tot 1000 euro. Dat geld is iemand dan kwijt om te horen of het überhaupt mogelijk is om zonnepanelen aan te leggen in verband met omgevingsregels en het welstandsbesluit.   

“Dit heeft ertoe geleid dat bewoners in de wijk uiteindelijk hebben afgezien van het verder in gang zetten van een aanvraag voor zonnepanelen”, weet De Groot. “We moeten juist bewoners ontzorgen bij het verduurzamen van hun huizen, in plaats van opzadelen met papierwerk en financiële drempels.” 

GroenLinks stelde eerder al vragen aan het college over het schrappen van de vergunningsplicht voor zonnepanelen. Ook nam de gemeenteraad een GroenLinks motie aan om belemmerende eisen aan verduurzaming te schrappen. Maar de er is nog steeds verbetering mogelijk bij het plaatsen van zonnepanelen, in het bijzonder bij huizen die ‘rijksbeschermd stadsgezicht’ zijn. GroenLinks krijgt hier al jaren signalen over van bewoners. Thepass: “Hagenaars staan te springen om hun huizen te verduurzamen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Dat is iets wat we als gemeente moeten aanmoedigen. Niet alleen in de strijd tegen de klimaatcrisis, maar ook omdat het zorgt voor een lagere energierekening, iets wat heel erg speelt onder de mensen die wij spreken.” 

Thepass en De Groot willen dat de gemeente het eenvoudiger en voordeliger maakt om zonnepanelen op daken te leggen. De fracties van CDA en GroenLinks blijven de ontwikkelingen op dit onderwerp kritisch volgen en zijn benieuwd naar de beantwoording van het college.