Het politieke zomerreces is voorbij. De zomer loopt weer op zijn einde en de ontwikkelingen in de stad staan niet stil. Dit bleek ook tijdens de zomervakantie van de basisscholen. Verschillende Haagse scholen (uit Laak, Escamp en de Schilderswijk) kwamen met het nieuws dat zij niet anders kunnen dan het invoeren van een vierdaagse schoolweek door het lerarentekort. Dat komt dus neer op één dag per week de deuren moeten sluiten voor leerlingen. Dit vindt de fractie vreselijk en vindt dat er sprake is van een noodsituatie. Alle kinderen in onze stad hebben recht op goed en volledig onderwijs en daar moet de (lokale) overheid zich maximaal voor inzetten.

Samen met 7 andere partijen in de Haagse gemeenteraad, diende ons raadslid Hera Butt hier in juli schriftelijke vragen over in. Het college wordt hierin bevraagd naar wat het kan doen om de scholen te helpen om toch vijf dagen per week open te blijven. De fractie van GroenLinks Den Haag zal steun geven aan creatieve noodoplossingen voor het probleem.

De fractie hoopt dat hiervoor snel een oplossing wordt gevonden en zal zich blijven inzetten voor goed onderwijs voor alle kinderen in de stad.