Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord
Het voorstel kwaliteitsverbetering Centrum-Noord probeert de slechte verkeerssituatie in dit stadsdeel aan te pakken. Het plan is door middel van co-productie opgesteld, wat betekent dat bewoners en verschillende belangenorganisaties de basis voor dit plan zelf hebben uitgewerkt en aangedragen. Hierdoor zijn zij erg betrokken bij het aanpakken van de verkeersproblemen in hun eigen buurt. Dit heeft erg goed uitgepakt, maar GroenLinks heeft toch 2 moties ingediend. Zo hebben we gevraagd om oog te houden voor de leefkwaliteit en luchtkwaliteit van de omwonenden van de centrumring (lees dat voorstel hier) en vroegen we extra aandacht voor fietsers en voetgangers bij de nieuwe plannen (lees dat hier). 

Dakopbouw Cartesiusstraat
Meestal zijn onze voorstellen natuurlijk ideologisch van aard, maar soms moeten we ook voorstellen indienen om het proces te bewaken. Een bewoner van het Regentesse- Valkenboskwartier heeft het stadsbestuur gevraagd om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat hij een dakopbouw kon realiseren. Het stadsbestuur wees dit verzoek af, maar deelde in hetzelfde besluit ook mee dat die dakopbouw er dus niet mocht komen. Dit zijn wat ons betreft echter twee losse besluiten, en daarom dienden we dit voorstel in. 

Verbindingsnota
Met de verbindingsnota wil onze wethouder Bert van Alphen de segregatie in de stad tegengaan. In plaats van spreken over integratie van één groep, spreken wij liever over verbinding van alle groepen aan elkaar. Van Alphen zegt hierover: "De gemeente bepaalt niet hoe we meer verbinding creëren, maar stelt de kaders, roept de stad op om mee te denken, uit te proberen en mee te werken. Verbinding wordt niet opgelegd, maar gefaciliteerd". Lees hier meer over deze belangrijke nota.

Gratis bomen
We schreven er hier al eerder over, maar ons voorstel om elke Hagenaar (die plek heeft) een gratis boom aan te laten vragen, is aangenomen. Binnenkort kunnen hierdoor inwoners, VvE, scholen én (sport)verenigingen een boom aanvragen. Hiermee vergroenen we de stad op grond die niet van de gemeente is, en helpen we samen om de stad leefbaarder en groener te maken! Lees hier ons volledige voorstel en lees hier een nieuwsartikel erover. 

Bomennota
Naast ons eigen initiatief, kwam ook het stadsbestuur met plannen voor meer bomen en groen in de stad. De Nota Stadsbomen moet ervoor zorgen dat Den Haag een toekomstbestendig bomennetwerk behoudt en dat het kroonoppervlak van bomen in de stad toeneemt. Dit is nodig om onze stad leefbaar te houden en weerbaar te maken tegen klimaatverandering.

Bomenfonds
In het plan staat onder meer dat er bij een verwijderde stadsboom altijd gekeken wordt of er her- of aanplant mogelijk is. Lukt dit niet, dan wordt er een financiële compensatie aan het bomenfonds gedaan, dat wordt ingezet om nieuwe bomen elders in de stad te planten. Helaas hebben we eigenlijk maar weinig zicht op wat er met het geld uit dat bomenfonds gebeurt. We hebben daarom dit voorstel ingediend om daar meer inzicht in te krijgen. 

Versteende stadsdelen
Afgelopen jaar zijn er maar 6 van de 94 geplante bomen vanuit het bomenfonds in de Schilderswijk en Transvaal geplaatst. Dat kan wat ons betreft beter! Daarom hebben wij samen met de PvdA het stadsbestuur gevraagd om meer geld in te zetten voor het planten van bomen in versteende wijken in het centrum. Want ook bewoners uit de Schilderswijk en Transvaal hebben recht op een groene leefomgeving! Lees onze motie hier

Scheveningen
Met deze motie vragen wij het stadsbestuur om snel meer boomoppervlak in versteende kustwijken te realiseren. De gemeente plant hier nauwelijks bomen, omdat door de zoute zeewind bomen er slechter groeien. Ook hebben bewoners al vaker aangegeven dat zij graag meer groen en bomen willen zien op Scheveningen. Met de juiste beschutting kunnen bepaalde soorten bomen prima gedijen. We zijn daarom blij dat ons verzoek aan het college om ook hier extra bomen te planten is aangenomen. Lees het voorstel hier en lees hier meer over dit plan. 

Woontoren Waldeck
Bij de raadsvergadering kwamen verschillende omwonenden van een toekomstige flat in Waldeck inspreken. Zij schrokken van het plan en voelden dat hun bezwaren en zorgen onvoldoende gehoord werden door het stadsbestuur. Dat moet en kan beter. We hebben daarom een voorstel ingediend om de participatie bij dit traject te verbeteren. Op basis van een ander voorstel is nu besloten dit volledige plan opnieuw te maken. We zullen daarbij uiteraard scherp blijven op de participatie en inspraak van de omwonenden. 

[PS: wil jij nu ook bijdragen aan dit soort mooie resultaten? We hebben een vacature voor een beleidsmedewerker!]