Raadslid Isabel Bos hield haar maidenspeech, die kun je hier lezen, en GroenLinks diende een motie in. Daarnaast werd 's avonds gestemd over de motie 'Meer expertise duurzaamheid VvE balie' die we al tijdens de raadsvergadering van 4 november indiende. Hieronder vind je beide moties en de resultaten.

Meer expertise duurzaamheid VvE balie

De VvE balie (Vereniging van Eigenaren) geeft advies over de verduurzamingen van huizen. Deze VvE's zijn belangrijk voor de energietransitie. Na signalen uit de stad over een tekort aan daadkracht of de afwezigheid van eigenaren binnen een vereniging roept GroenLinks op om meer mensen met expertise op verduurzaming van woningen aan te nemen bij de VvE balie. Deze motie is met een meerderheid aangenomen.

Den Haag op het internationale spoornet

Den Haag is een stad met veel internationale organisaties. Het is noodzakelijk voor deze mensen om op een fijne manier naar onze stad te reizen. En natuurlijk voor Hagenezen om makkelijk een bezoek te brengen aan andere steden in Europa. Treinreizen is duurzaam en zorgt voor weinig CO2 uitstoot, een belangrijke schakel in een CO2 neutrale samenleving. GroenLinks roept het college daarom op om Den Haag goed aan te sluiten op het internationale spoornet. Deze motie is unaniem aangenomen.