De Vuyst stelt: ‘Goed om te zien dat het college met deze begroting financieel orde op zaken stelt, maar daarbij ook oog blijft houden voor de mensen in de stad die de steun van de gemeente hard nodig hebben.’ Een van die kwetsbare groepen zijn onze dak- en thuisloze inwoners. Het aantal daklozen is het afgelopen decennium verdubbeld in Nederland en dat terwijl een dak boven je hoofd een mensenrecht is. De Vuyst: ‘De winterkoude-regeling biedt mensen alleen bescherming tegen de vrieskou. Ik ben blij dat we in Den Haag een stap extra zetten in de vorm van permanente winteropvang.’  

De stijgende energiekosten raken kwetsbare bewoners extra hard in hun portemonnee. Juist met de huidige klimaat- en energiecrisis schroeft Den Haag haar ambities voor de energietransitie op. Goed nieuws volgens GroenLinks Den Haag. Zo komt er een ambitieus isolatieprogramma voor woningen met een E, F of G label en een grootschalige aanpak verduurzaming in Mariahoeve, Zuidwest, Centrum en Schilderswijk. De Vuyst: ‘Met deze begroting versnelt Den Haag de energietransitie verder. Dat is goed voor het klimaat, maar het helpt ook inwoners bij de stijgende energiekosten.’ 

Daarnaast lopen we met deze begroting voor op andere grote steden door structureel te investeren in preventie, op allerlei gebieden zoals armoede, gezondheid, jeugdzorg en veiligheid. De Vuyst: ‘Je wilt als gemeente hulp bieden waar dat nodig is, maar ook structureel de kansenongelijkheid in onze stad aanpakken. Voorkomen is beter dan genezen.’ De programma begroting maakt hier dan ook structureel geld voor vrij.  

Op financieel vlak laat ook deze begroting de sporen van de coronapandemie nog zien. De Vuyst: ‘Goed om te zien dat het college de oorlogskas, om met Donner te spreken, aanvult. Maar om alle crises van deze tijd te lijf te gaan, zal er echt nog meer hulp moeten komen van het Rijk. En met ‘hulp’ bedoel ik euro’s.’