Twee weken geleden vertelde ik je meer over de uitkomsten van het verkenningsrapport. Ik vertelde je dat we het voorstel van het CDA hebben gesteund om als raad een onafhankelijk adviseur te zoeken. Deze adviseur werd snel gevonden: de heer Piet Hein Donner is gevraagd om zijn advies uit te brengen over de vorming van een nieuwe coalitie en de impasse die was ontstaan, te doorbreken.

Op maandag 16 mei is de heer Donner gestart met het voeren van gesprekken met alle fractievoorzitters. In de dagen daarna zijn ook nog tweede gesprekken gevoerd met D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Vervolgens is een aantal gezamenlijke gesprekken gevoerd met deze vijf partijen.

In deze gesprekken hebben de vijf partijen hun intenties, bereidheid en inzet toegelicht en hebben we elkaar daarop bevraagd. Maarten en ik hebben deze gesprekken als grondig, compleet en plezierig ervaren. Na overleg met de fractie hebben wij geconstateerd dat er voldoende vertrouwen is ontstaan om samen met de andere partijen tot een goed resultaat kunnen komen. Een resultaat waarbij we gezamenlijk idealen kunnen verwezenlijken voor onze mooie stad. Dat betekent dat we het advies van de heer Donner om met deze partijen tot een stabiel stadsbestuur te komen, hebben aanvaard. Het advies is vandaag gepubliceerd op de website van de gemeente Den Haag. Je kunt het hier lezen (PDF).

Wat gebeurt er vanaf nu? We worden de komende tijd eerst bijgepraat over de staat van de stad aan de hand van de thema’s, zoals deze zijn geformuleerd tijdens de tweede verkenningsronde. Deze thema’s zijn onder andere mobiliteit en bereikbaarheid, betaalbaar wonen, bestaanszekerheid en kansengelijkheid, duurzaamheid en energie, en leefbare, schone en veilige wijken en buurten. Je kunt hierover meer lezen in het rapport van verkenners Bredenoord en Sneller (PDF).

Daarna starten we met de onderhandelingen voor het akkoord. Met de onderhandelende partijen hebben we de heer Donner gevraagd om ons als formateur daarbij te ondersteunen en hij heeft dit ook aanvaard. We gaan de onderhandelingen natuurlijk in met ons verkiezingsprogramma ‘Groen, Gelijk en Kansrijk Den Haag’ als inspiratiebron, en met de suggesties en feedback die we van onze leden hebben gekregen.

Zodra er weer nieuws is, meld ik me weer. Mocht je ondertussen vragen of opmerkingen hebben, voel je dan vrij om ons te mailen op groenlinks@denhaag.nl. We zien je graag bij de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 juni, tot dan!

Haagse groet,
Mariëlle Vavier

Foto: Mariët Mons