Word vrijwilliger bij de Dierenbescherming Haaglanden!

De Dierenbescherming vierde vorig jaar haar 150-jarig bestaan. Sinds de oprichting van de oorspronkelijk 's-Gravenhaagse Vereeniging tot Bescherming van Dieren in 1864, is de Dierenbescherming uitgegroeid tot een van de belangrijkste Nederlandse organisaties die zich inzet voor het welzijn van dieren.Vrijwilligers worden op diverse terreinen ingezet en zijn voor de organisatie van essentieel belang. Webredactie GroenLicht is op bezoek gegaan bij de organisatie om uit te zoeken wat voor mogelijkheden er zijn voor vrijwilligers en wat de overheid (lokale en landelijke) kan doen om de Dierenbescherming te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen.

Met de wet ter preventie van hondsdolheid en het strafbaar stellen van de mishandeling van honden en katten werd in 1875 door de 's-Gravenhaagse Vereeniging het eerste concrete succes geboekt. Vervolgens gingen verschillende lokale organisaties op landelijk niveau samenwerken en hieruit ontstond in 1877 de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Vanaf dat moment werden geleidelijk steeds meer vormen van dierenmishandeling officieel strafbaar gesteld.

Om er op toe te kunnen zien dat al die wetten werden nageleefd, werden  door de organisatie vanaf 1920 veldwachters ingezet, Vanaf 1975 werden deze vervangen door inspecteurs van de LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming).

De organisatie strijdt voor alle dieren. Naast het welzijn van huisdieren probeert men zo veel mogelijk te doen om de omstandigheden van proefdieren, dieren in het wild en in de bio-industrie te verbeteren. Het Beter Leven-kenmerk is een belangrijke doorbraak geweest die heeft geleid tot betere leefomstandigheden voor meer dan 30 miljoen koeien, varkens en kippen.

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende regio's van de Dierenbescherming en hun activiteiten.

De Haagse afdeling van de Dierenbescherming werd in 1918 opgericht en in 2012 samengevoegd met de afdelingen van Zoetermeer en Delfland. Het werkgebied van de regio Dierenbescherming Haaglanden omvat de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, Midden-Defland, Rijswijk, Westland, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp.

Webredactie GroenLicht spreekt nu met Els Jonkers, Coördinator Toezicht Dierenwelzijn en Vrijwilligersbeleid voor de regio Haaglanden.
    
Vrijwilligers zijn natuurlijk altijd nodig, maar zijn er op dit moment in de regio Haaglanden voldoende vrijwilligers beschikbaar om de verschillende regio's optimaal draaiende te kunnen houden?
"Om onze doelen te kunnen realiseren, is de Dierenbescherming afhankelijk van de belangeloze inzet van vrijwilligers.
Bij de regio Haaglanden werken we met verschillende werkgroepen. Eén daarvan is onze opvang voor konijnen en knaagdieren: Het Knaaghof.
Voor het Knaaghof hebben we écht meer vrijwilligers nodig. Helaas worden er nog steeds veel dieren in een impuls gekocht, veel daarvan worden na korte tijd weer afgedankt. In de opvang worden ze liefdevol verzorgd tot er een nieuw baasje gevonden is. De zorg voor deze dieren brengt iedere dag weer veel werk met zich mee, tijdens weekenden, feestdagen: altijd. Met de inzet van een vrijwilliger van bijvoorbeeld een halve dag per twee weken zijn we al ontzettend blij."
 
Voor welke werkgroep melden zich de meeste vrijwilligers aan?
"Veel vrijwilligers melden zich aan voor de werkgroep Uitlaatservice. Deze werkgroep hebben we opgericht voor mensen met een kleine beurs, die tijdelijk, bijvoorbeeld door ziekte, niet in staat zijn hun hond uit te laten. Soms gaat het ook om ouderen die slecht ter been zijn en alleen maar een klein ommetje met de hond kunnen maken. Een vrijwilliger kan de hond dan eens meenemen voor een langere wandeling. Het is natuurlijk prachtig als het vaak al wat oudere dier bij zijn baas kan blijven en niet in het asiel terecht komt. De vrijwilligers zijn vaak mensen die dolgraag een hond zouden willen hebben, maar voor wie dit niet mogelijk is, omdat ze bijvoorbeeld de hele week werken. De honden zijn blij, de hondeneigenaren zijn blij en de vrijwilligers zijn blij. Mensen met een goed inkomen verwijzen we overigens door naar de commerciële uitlaatservices."
 
Wat houdt jouw functie precies in? Wat zijn je werkzaamheden voor Toezicht Dierenwelzijn en Vrijwilligersbeleid?
"De Dierenbescherming onderzoekt sinds vele jaren adressen waar meldingen over binnen komen. De meldingen kwamen vroeger rechtstreeks bij de Dierenbescherming binnen.
Sinds de oprichting van het landelijk meldnummer voor mishandeling en verwaarlozing van dieren (144),  komen de meldingen bij een centrale meldkamer binnen.
De centralist vraagt de melding uit en afhankelijk van het type melding wordt deze naar één van de uitvoerende instanties doorgezet. Meldingen, waarbij de beklaagde de wet overtreden heeft, worden in behandeling genomen door inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de Dierenpolitie of de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Meldingen waarbij geen sprake is van een strafbaar feit, maar waar het welzijn van het dier wel in het geding is, worden naar de lokale regio's van de Dierenbescherming doorgezet. De melding komt dan bij ons terecht bij de werkgroep Toezicht Dierenwelzijn, waarbinnen een aantal preventiemedewerkers werkzaam is. Zij hebben een interne opleiding gevolgd. In koppels bezoeken zij de adressen waarover de melding is binnengekomen. Wij proberen hulp te bieden en informatie te verstrekken met als doel de situatie van de dieren te verbeteren. Vaak gaan we na een aantal weken nog eens op bezoek om te kijken hoe het gaat.
Ik coördineer de werkzaamheden van de medewerkers, we hebben vrijwel dagelijks contact en ik onderhoud de contacten met diverse sociale hulpverleners, dierenartsen en dierenagenten en woon diverse landelijke overleggen bij.
Met betrekking tot het vrijwilligersbeleid zit ik in een landelijke werkgroep. Vrijwilligersbeleid blijft constant aan verandering onderhevig. Je moet met de tijd blijven meegaan. Onze verschillende werkgroepen worden aangestuurd door een coördinator. Op het gebied van de vrijwilligers ben ik de contactpersoon voor deze coördinatoren."

Wat wordt er door de Dierenbescherming allemaal ondernomen om potentiële vrijwilligers te bereiken en te werven? Wat zou er op dit gebied nog meer gedaan kunnen worden?
"Om vrijwilligers te werven, plaatsen we gerichte oproepen op de Facebookpagina van ons asiel Het Knaaghof en op de pagina van onze regio. We proberen ook zoveel mogelijk likes te krijgen zodat onze berichten zoveel mogelijk mensen bereiken. Aan nieuwsberichten kun je altijd weer het belang van de vrijwilligers koppelen en aangeven dat je bepaalde vrijwilligers zoekt.
De vacatures staan ook op onze site en bij de diverse vrijwilligerscentrales in de regio. Daarnaast proberen we te werven bij diverse evenementen en middels oproepen in de regionale (wijk)kranten.
Wat nog meer gedaan zou kunnen worden, is dat we meer aandacht aan de Dierenbescherming kunnen besteden in bijvoorbeeld een krant als de Posthoorn en via Omroep West, maar daar zijn weer kosten aan verbonden."

Wat kunnen de overheid en gemeentes volgens jou allemaal doen om dierenwelzijn en het werk van organisaties als de Dierenbescherming  (nog meer) te ondersteunen en onder de aandacht te brengen?
"Financiën zijn een probleem. Het opvangen en verzorgen van dieren kost geld en er komen vaak ook medische kosten om de hoek kijken. Een kostendekkende vergoeding van de gemeente is dan ook van groot belang. Ons streven is om zo snel mogelijk een nieuw baasje voor een dier te vinden, maar er blijven ook constant dieren binnen komen. Zolang dieren in dierenwinkels en tuincentra verkocht worden, heb je te maken met impuls aankopen. Veel van deze dieren worden na korte tijd weer afgestaan of erger nog: gedumpt. Dierenbescherming Haaglanden probeert de winkels zo ver te krijgen dat ze stoppen met het verkopen van dieren en dat ze mensen doorverwijzen naar de asielen.
Mensen die bij het asiel een dier adopteren, verwijzen wij dan weer naar de winkels voor het aanschaffen van dierenbenodigdheden. Ook de gemeente zou het publiek moeten aanmoedigen om voor een dier uit het asiel te kiezen. Wat de overheid (en de gemeente) nog meer kan doen is het opstellen van een diervriendelijk hondenbeleid met voldoende, en veilige uitlaat- en losloopplekken, geen toestemming verlenen voor evenementen met dieren (denk aan voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren), strikte eisen stellen aan stads- en kinderboerderijen ten aanzien van dierenwelzijn en het op een diervriendelijke manier aanpakken van meldingen van overlast door in het wild levende dieren."

Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor de Dierenbescherming? Wat maakt voor dierenliefhebbers die zich als vrijwilliger willen gaan inzetten juist jullie organisatie aantrekkelijk?
"Vrijwilligers zijn voor de Dierenbescherming van levensbelang. Zoals ik al eerder vermeldde: zonder vrijwilligers zouden we niet bestaan. Dan zouden we niet kunnen doen voor de dieren wat we nu doen. Onze organisatie is heel aantrekkelijk voor dierenliefhebbers omdat er verschillende mogelijkheden zijn om je in te zetten. Vrijwilligers die met de dieren zelf willen werken kunnen in Het Knaaghof terecht of kunnen zich bijvoorbeeld opgeven om padden over de weg te zetten tijdens de jaarlijkse paddentrek of honden uit te laten van baasjes, die dat tijdelijk niet kunnen. Maar ook het geven van voorlichting kan heel bevredigend zijn. Dieren kunnen tenslotte niet voor zichzelf praten: dat moeten wij doen. Onze werkgroep scholenvoorlichting probeert kinderen op een speelse manier zo vroeg mogelijk respect voor dieren bij te brengen en ze te vertellen hoe je een dier moet verzorgen. Op deze manier hopen we het aantal meldingen van verwaarlozing en mishandeling in de toekomst te verminderen en wat we ook hopen te verminderen, is het aantal dieren dat in de asielen terecht komt."

Voor dierenliefhebbers die zich als vrijwilliger willen aanmelden, zijn er bij de Dierenbescherming (naast de door Els Jonkers genoemde voorbeelden) nog veel meer mogelijkheden. Op de  social media pagina's  en de vacaturebank van de website staan de meest recente updates over de op dat moment openstaande vrijwillige en betaalde functies.
Naast een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van dieren, brengen de verschillende vrijwilligersfuncties (afhankelijk van wat iemand zou willen doen) andere aspecten met zich mee die leuk en interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om met kinderen te werken, mensen die zelf niet goed in staat zijn om voor hun dieren te zorgen begeleiden en ondersteunen of het geven van informatie.

Dierenwelzijn is uiteraard een onderwerp dat Groenlinks belangrijk vindt en een onderwerp waar ze zich altijd volledig voor inzet. Ook in de toekomst zal zij dit zo veel mogelijk blijven doen. Een voorbeeld hiervan is dat Groenlinks in 2011 één van de partijen was, die verantwoordelijk was voor het afschaffen van de omstreden levende kerststal in het Atrium in het Haagse Stadshuis.
Fractievoorzitter Inge Vianen:
"Voor GroenLinks is de Dierenbescherming van grote waarde. Alle mensen die zich met tomeloze inzet, en meestal vrijwillig, wijden aan het bezorgen van een waardig leven aan dieren, verdienen wat ons betreft een pluim."

Door: Chantal Forêt voor vrijwillige webredactie GroenLicht (eindredactie Martijn Schackmann).

Foto's: https://www.dierenbescherming.nl/.