In Den Haag en in het Westland wonen en werken tienduizenden arbeidsmigranten voor uitzendbureaus. Zij doen vaak zwaar werk, vaak in de kassen. Uitzendbureaus zijn vaak naast werkgever ook de huisbaas, wat de arbeidsmigranten extra kwetsbaar maakt voor dakloosheid als zij hun werk verliezen. Nu is dakloosheid onder arbeidsmigranten al een groot probleem in Den Haag.

Wat Vincent Thepass (GroenLinks) leggen deze ontwikkelingen een dieper probleem bloot en moeten onmenselijke situaties voorkomen worden: “Uitzendbureaus verdienen bakken met geld aan het werk dat arbeidsmigranten doen, maar als het even minder gaat worden zij totaal aan hun lot overgelaten. Daarom moeten we, naast het waar mogelijk helpen van deze arbeidsmigranten, allereerst ook de macht van de uitzendbureaus aan gaan pakken.”

In 2020 deed een commissie onder leiding van Emile Roemer aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan. Haags PvdA-raadslid Janneke Holman: “Het kabinet verzaakt al twee jaar om serieus met deze aanbevelingen aan de slag te gaan, zoals de scheiding van bed en baan,” zegt ze. “In Den Haag zien wij dagelijks de gevolgen van deze passiviteit: mensen belanden op straat en slapen noodgedwongen in tentjes. Als gemeente moeten we alle zeilen bijzetten om dit te voorkomen, maar het kabinet is ook echt aan zet.”

Daarom vragen de partijen het Haagse stadsbestuur om actie te ondernemen. Zo willen ze dat Den Haag samen met het Westland kijkt wat er voor de arbeidsmigranten kan worden gedaan, en moeten uitzendbureaus aan hun verantwoordelijkheden richting hun werknemers worden gehouden. Daarnaast roepen GroenLinks en de PvdA het college op om organisaties die kwetsbare arbeidsmigranten helpen te ondersteunen in het extra werk dat zij gaan krijgen.