Toegankelijkheid is meer dan het weghalen van alle fysieke en digitale drempels. In een écht toegankelijke samenleving wordt iedereen overal gastvrij en normaal ontvangen. Dit jaar vraagt de Week van de Toegankelijkheid speciale aandacht voor sociale toegankelijkheid. Sociale toegankelijk gaat over hoe we met elkaar omgaan. Dat je gewoon wordt aangesproken bijvoorbeeld, en dat er rekening gehouden wordt met wat je wilt en kunt. Kortom, de kern van sociale toegankelijkheid is dat iedereen gewoon welkom is. De Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van Ieder(in) en vindt ieder jaar plaats in de eerste week van oktober. 

GroenLinks Den Haag heeft al veel stappen gezet om Den Haag toegankelijker te maken. Eerder schreef oud-raadslid Erlijn Wenink al namens GroenLinks samen met andere partijen en samen met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties de inspiratienota 100% toegankelijk Den Haag. De nota bevatte veel concrete suggesties voor een toegankelijke stad. Daar kwamen twee belangrijke lessen uit voort: betrek bij alles ervaringsdeskundigen en denk over toegankelijkheid na in de ontwerpfase, meteen aan het begin van alles wat je bouwt of organiseert. Raadsleden Maarten De Vuyst en Isabel Bos vroegen hier tijdens de raad van 6 oktober opnieuw aandacht voor.

Maarten De Vuyst sprak in de raad over de nachtvisie. 🪩 In de nachtvisie, de kracht van de nacht, maakt het stadsbestuur een plan voor het nachtleven in de stad. Maarten: 'Elke vorm van uitsluiting is onacceptabel, en daarom is er ook in het Haagse Nachtleven geen plek voor discriminatie, inclusief discriminatie op basis van beperking.' Maarten sprak daarnaast over allerlei positieve initiatieven die het nachtleven inclusiever maken. Dit soort ideeën meenemen in alle plannen voor het nachtleven is erg belangrijk. De helft van de jongeren met een beperking ervaart namelijk eenzaamheid. Een toegankelijk Nachtleven kan bijdragen aan een verrijking van het (sociale) leven van (jongeren met) een beperking. Daarom bepleitte Maarten om met belangenorganisaties in gesprek te gaan bij het vormgeven van de definitieve Nachtvisie om zo zorg te dragen voor een inclusief nachtleven voor mensen met zowel cognitieve, fysieke, als mentale beperking(en).

Isabel Bos boog zich over het ontwerp van het Maria Stuartplein, dit wordt namelijk opnieuw ingericht 👨‍🦼. Door het invoegen van een trapje is de openbare ruimte niet toegankelijk voor mensen met een beperking.Isabel Bos: 'Niet iemand’s beperking, maar het voorbijgaan aan het belang van toegankelijkheid van de publieke ruimte, zorgt voor obstakels. Daarom moet het ontwerp op toegankelijkheid getoetst worden.' Isabel vroeg het college daarom om opnieuw naar het ontwerp te kijken, en indien nodig aan te passen, samen met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties.