Vrouw die plastic afval weggooit in een container met de tekst: ‘Afval scheiden? Makkie!’

Afval scheiden: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel

Stel je eens voor: een stad zonder verspilling en onnodige vervuiling. Een stad waar we producten en grondstoffen maximaal benutten en recyclen. Dat is onze ambitie in Den Haag.

De eerste stap om deze ambities waar te maken is een andere kijk op afval. Dat begint bij het scheiden van afval. Niet alleen thuis, ook op scholen, op werk en op straat. Want afval bestaat niet, het zijn grondstoffen op de verkeerde plek.

Om ervoor te zorgen dat we meer afval scheiden, moeten we het zo eenvoudig mogelijk maken.

Dit gaan we doen:

  • GroenLinks stelt als ambitie om in 2022 al de helft van al het afval gescheiden in te zamelen.
  • We breiden het aantal wijken uit waar we gft-afval inzamelen.
  • Door de hele stad plaatsen we compostvaten waar iedereen, onder toezicht, gebruik van kan maken.
  • De huidige ondergrondse restafval containers (ORACs), worden geschikt gemaakt om naast restafval ook plastic, papier of gft-afval in te zamelen.
  • We verdubbelen het aantal inzamelpunten voor plastic.
  • In iedere wijk komen milieustraatjes waar je al je afval, zoals frituurvet en tl-buizen, gescheiden kunt aanleveren.
  • We stimuleren initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. Denk aan de voedselbanken en restaurant Instock, maar ook bewustwording over de verspilling die we jaarlijks veroorzaken.
  • Zwerfafval pakken we onder meer aan door het plaatsen van meer prullenbakken, het vaker legen van afvalbakken en -containers en meer toezicht.
  • We maken onze Haagse grachten en kust vaker schoon en steunen actief alle initiatieven die zwerfafval en ‘plastic soup’ tegengaan.

Meer lezen

Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma hier of download direct de pdf.
Lees hier wat onze standpunten zijn over duurzaamheid en klimaat.