Arjen blogt: het draait niet om geld

Het was een feestelijke week want we presenteerden afgelopen dinsdag ons verkiezingsprogramma. Een stevig links en knettergroen programma waarin we scherpe keuzes maken om onze sterk groeiende stad leefbaar te houden en iedereen gelijke kansen te bieden. Check het hier. 

Een journaliste merkte kritisch op dat ze Jesse Klavers strijd tegen het ‘economisme’ niet echt terugvond in ons programma. Ik geef haar wel een beetje gelijk want dit woord staat niet letterlijk in de tekst. Maar het tegengaan van economisme is wel een essentieel uitgangspunt bij al onze keuzes. Ook hier in Den Haag draait het voor GroenLinks niet om geld maar om waarde.

Het stuur in handen

Voor ons is economische groei niet zaligmakend. Financieel staat onze stad er goed voor en de economie trekt aan. We kunnen het ons dus permitteren om kritisch te kijken of ontwikkelingen echt wenselijk zijn. De groei van het aantal inwoners en de vestiging van nieuwe bedrijven is niet iets wat ons zomaar overkomt, we kunnen hierin sturen. Zaken die we niet willen kunnen we ombuigen of blokkeren. Dit vereist wel dat we het stuur stevig in handen nemen en vaker ‘nee’ zeggen tegen economisch gewin op de korte termijn.

Niet zwichten

Het betekent bijvoorbeeld dat we plannen van projectontwikkelaars en grote bedrijven niet klakkeloos moeten accepteren, maar alleen als het échte meerwaarde oplevert voor de stad. We moeten niet zwichten voor het dreigement dat men anders wel naar Rotterdam of Amsterdam gaat, zoals het huidige stadsbestuur vaak doet. De komst van Legoland via ondoorzichtige financiële constructies, de uitbreiding van Madurodam ten koste van een stuk duinbos en het kappen van bomen langs de Scheveningseweg omdat dit goedkoper is, zijn drie recente voorbeelden waarbij economisch gewin op de korte termijn het aflegt tegen wat écht goed is voor de stad.

Echte waarden beschermen

Wat GroenLinks betreft halen we geen buitenlandse bedrijven meer naar onze stad uit sectoren waar geen toekomst in zit, zoals de olie- en gasindustrie. We stellen paal en perk aan de macht van projectontwikkelaars die hun plannen niet in goede samenspraak met de bewoners in de buurt vormgeven. En ook al kost het meer, we kiezen voor het behoud van bomen in plaats van bomen domweg te kappen en te vervangen door jonge sprietjes. We mogen echt trots zijn op Den Haag en alles wat voor Hagenaars van echte waarde is moeten we koesteren en beschermen.

Bedrijven en projectontwikkelaars die voor snelle winst gaan ten koste van de leefbaarheid in onze stad, passen niet in het Den Haag dat wij voor ogen hebben. En dat we niet voor snelle winst gaat, geldt voor alles wat er staat in ons verkiezingsprogramma, bijvoorbeeld ook voor de zorg. In de stad die wij voor ogen hebben willen wij niet de goedkoopste jeugd- en ouderenzorg maar de zorg die zo prettig en zo persoonlijk mogelijk is. En dat mag best wat meer kosten, want het levert veel waarde op.

Goed weekend iedereen!

Arjen Kapteijns