Vooroordeel 1: ‘de gemeenteraad gaat toch nergens over’
Dit is een makkelijke, maar toch hoor je ‘m nog vaak. Het tegendeel is waar, de gemeente is voor iedereen de dichtstbijzijnde overheid. De gemeente gaat niet alleen over hoe onze eigen straten en wijken ingericht worden, maar ook wie er recht heeft op thuiszorg en welke hulp er is als iemand in de schulden terecht komt. Maar ook over onze veiligheid, hoeveel het kost om een auto te parkeren, over hoe lang het duurt voordat je een geschikte woning kan vinden en hoe we klimaatverandering tegengaan. En in al die jaren kan ik me niet herinneren het ooit langer dan 5 minuten over hondenpoep gehad te hebben, dus het vooroordeel dat gemeenteraden zich vooral daarmee bezighouden kan ik ontkrachten.

Vooroordeel 2: ‘het is alleen maar vergaderen en stukken lezen’
Dit vooroordeel is helaas ten dele wel waar, ik maak regelmatig raadvergaderingen mee die langer duren dan het klokje rond dus tegen een beetje blaren op je billen moet je wel kunnen. Maar in mijn rol van raadslid probeer ik vooral de verbinding te maken met de mensen in de stad. Dus in plaats van die beleidsnota helemaal te spellen, spring ik op de fiets om aan de mensen voor wie het beleid bedoeld is zelf te vragen hoe zij vinden dat het beter kan. Door dat te doen kan ik als raadslid écht wat betekenen voor mensen en tevens maakt het mijn werk een stuk leuker.

Vooroordeel 3: ‘je moet vast veel verstand hebben van iets’
Nou niet dus, het aantal onderwerpen dat langskomt is sowieso te veel en te divers om overal al wat van te weten. Ik heb zelf inhoudelijk nergens écht verstand van en dat probeer ik vooral zo te houden. Een brede interesse en de bereidheid om je in zaken te verdiepen is meer dan voldoende. Mooie bonus van het raadswerk is dat ik durf te zeggen dat ik onze stad goed ken, in veel straten weet ik wat er speelt en kan ik wel iets aanwijzen waar ik mede over besloten heb. Dit tot ongenoegen van mijn kinderen overigens, die al die anekdotes als we op de fiets zitten wel eens moe zijn.

Vooroordeel 4: ‘in de politiek worden alle besluiten voorgekookt, je hebt toch geen echte invloed’
Niet waar dus, als raadslid sta ik echt mede aan het stuur van de onderwerpen waar ik het woord over voer. Natuurlijk bepaal ik het niet alleen, het moet in lijn met ons verkiezingsprogramma. En alles gaat in overleg met onze fractie en soms ook met andere partijen. Maar je hebt alle vrijheid om zelf met plannen te komen en daar steun voor te zoeken, zoals ik bijvoorbeeld recent met mijn initiatief ‘een gratis boom voor iedereen’ heb gedaan.

Vooroordeel 5: ‘in de gemeenteraad zitten alleen maar hoogopgeleide witte mannen’ 
Van oudsher klopt dit, maar gelukkig is dit al lang niet meer zo. We slagen er als gemeenteraad steeds beter in om een afspiegeling te zijn van de Haagse bevolking. Als GroenLinkser wil ik me hier extra voor inzetten, wat overigens niet betekent dat ik als witte man niet in de raad zou thuishoren. Ik probeer me daarbij wel bewust te zijn van mijn privileges. Diversiteit maken we ook samen: als GroenLinks-leden bepalen we met elkaar hoe onze fractie er straks uit ziet. Ik roep daarom ook vooral iedereen op om zich kandidaat te stellen!

Heb ik je al overtuigd? Kijk op de website hoe je je interesse kunt aangeven. Mocht je zelf nog een hier niet genoemd vooroordeel hebben, kom dan 12 mei naar de ledenavond of stuur me een berichtje. Tot snel weer. Houd je haaks, houd afstand en blijf gezond!