De motie, gesteund door o.a. DENK, de PvdA, de HSP en het CDA, die aandringt op het recht van boa’s om zichtbare religieuze uitingen te kunnen dragen, werd geïntroduceerd met de woorden van Butt: "Inclusiviteit is een bindend principe dat weerspiegeld moet worden in al onze besluiten. Daarbij verdedigen we onze rechtsstaat altijd, waaronder de mensenrechten voor een ieder.Vandaag hebben we laten zien dat Den Haag zich aansluit bij steden die ook vinden dat diversiteit onze kracht is."  

Andere raadsleden sluiten zich hierbij aan: Adeel Mahmood (DENK) stelt: “Ik ben er trots op dat wij als internationale stad van vrede en recht eindelijk deze stap zetten. Den Haag is een zeer diverse stad, een inclusief uniform hoort daarbij. BOA's dienen alleen beoordeeld te worden op hun gedrag en handelingen, we moeten stoppen met de frame dat religieuze uitingen onpartijdigheid in de weg zouden staan.” Ook Mairan Sewtahal (PvdA) stelt: "Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in onze stad, dit besluit is een stap in de goede richting. Door het dragen van een hoofddoek of bindi zullen meer bewoners zich in hun handhavers herkennen, en daardoor ook meer erkent voelen." 

De motie haalde tevens de standpunten aan van instanties als het College voor de Rechten van de Mens, de landelijk coördinator tegen racisme en discriminatie van de Nationale Politie en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Zij pleitten ervoor dat het dragen van religieuze uitingen wordt toegestaan bij boa’s en/of politie.  

Butt benadrukte ook het internationale perspectief: "In verschillende landen is dit de normaalste zaak van de wereld.. Het is tijd dat Den Haag deze progressieve koers volgt en onze stad wereldwijd positioneert als een plek waar gelijkheid en respect hoog in het vaandel staan." Fatima Faïd van de HSP sluit zich daarbij aan: “Het mooie van Den Haag is dat de stad super divers is, en dat iedereen in de stad van Vrede en Recht zichzelf mag zijn!” 

Hera Butt concludeerde met optimisme: "Met deze beslissing streven we naar een stad waar iedereen, ongeacht hun achtergrond, zich erkend en vertegenwoordigd voelt. Dit is een belangrijke stap naar een inclusieve toekomst voor Den Haag." CDA-raadslid Ismet Bingöl vindt dat vrijheid van religie een belangrijk gemeengoed is in Nederland. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich vrij voelt in het uiten van religie, ook onze handhavers.”