• Extra opvang daklozen
 • Bonnen voor voedselbank bij begin corona
 • Betere bescherming arbeidsmigranten
 • Steun voor straatnieuws
 • Crisisaanpak jeugdwerkloosheid
 • Coöperaties ondernemend vanuit de bijstand blijven
 • Grote groei banen dankzij werkoffensief
 • Geen extra ongelijkheid onderwijs door laptopeis
 • Onterechte eigen bijdrage WMO eindelijk teruggestort
 • Focus op verkleining gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen
 • Bescherming privacyrechten in zorg en sociale domein    
 • Onderzoek naar sociaal en wijkgericht economisch beleid

Een solidaire stad

Extra opvang daklozen

De coronacrisis is en was een moeilijke tijd voor iedereen, maar kwetsbare groepen werden extra hard geraakt. Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) reageerde snel op het coronavirus en de risico’s die dit teweegbrengt voor dakloze Hagenaars. Dit deed hij onder andere door afspraken met hotels te maken voor tijdelijke extra opvang van daklozen, door extra opvanglocaties te realiseren en door naast het ADO-stadion een speciale noodvoorziening te creëren waar zieke daklozen konden uitzieken. Nu hotels weer open gaan voor andere gasten, is Bert druk bezig met het zoeken van nieuwe locaties.

Bonnen voor de voedselbank

Gelukkig zijn de voedselbanken nu alweer een tijd lang open, maar aan het begin van de coronacrisis was dat niet het geval. Met het oog op de volksgezondheid was dat logisch, maar dit zorgde natuurlijk wel voor problemen bij de klanten van de voedselbank, die hiervan afhankelijk zijn voor het eten op hun bord. Ook hier reageerde wethouder Van Alphen snel op met het invoeren van tijdelijke voedselwaardebonnen voor voedselbankklanten, zodat zij hun eten bij de supermarkt konden halen. Zo zorgen we ervoor dat niemand in Den Haag honger hoeft te leiden. Tevens hielpen raadsleden en vrijwilligers een handje mee bij de tijdelijke locatie van de voedselbank, op de Haagse Markt.

Betere bescherming arbeidsmigranten met corona

Eén andere kwetsbare groep die bovendien vaak buiten beeld is, zijn de Europese arbeidsmigranten uit landen als Polen, Bulgarije, Roemenië en Slowakije. Zij vormen een grote groep in Den Haag en veel van  hen werken in sectoren als de glas- en tuinbouw, bouw, transport en schoonmaak. Veel arbeidsmigranten bevinden zich in slechte woonomstandigheden, waarbij ze dicht op elkaar wonen en voor de huisvesting vaan afhankelijk zijn van hun werkgever. De afhankelijkheidspositie met diezelfde werkgevers, die zich vaak niet aan de coronaregels houden, maakt de arbeidsmigranten zeer kwetsbaar voor uitbuiting. Er moet nog veel gebeuren om hun positie te verbeteren, maar dankzij informatie van IDHEM en FNV en vragen van fractievoorzitter Arjen Kapteijns heeft de gemeente extra gehandhaafd op werkgevers die arbeidsmigranten dwingen om in krappe busjes naar het Westland te gaan.

Steun voor straatnieuws

Als gevolg van de coronauitbraken was het veel moeilijker voor dakloze Hagenaars om de kranten van het straatnieuws te verkopen. Daarmee konden zij moeilijker hun twee euro voor de nachtopvang bij elkaar verdienen en raakte straatnieuws zelf ook in gevaar. Dankzij de oproep van GroenLinks samen met andere partijen hield de gemeente de situatie in de gaten en deden Hagenaars zoveel donaties dat de krant het heeft overleeft!

Crisisaanpak jeugdwerkloosheid

Van alle leeftijdsgroepen worden jongeren het hardst geraakt door de coronacrisis. Dat komt omdat zij minder werkervaring hebben en vaker met flexibele, onzekere contracten zitten. Dankzij een aangenomen motie van raadslid Erlijn Wenink gaat onze wethouder van Alphen  werken aan een crisisplan jeugdwerkloosheid, om deze achterstand van jongeren weg te nemen. Dit wordt onder andere gedaan via stageplekken, begeleiding en ondersteuning. Daarbij krijgen jongeren zelf de keuze of ze hieraan mee willen doen en wordt verdringing op de arbeidsmarkt voorkomen. Lees hier meer.

Coöperaties ondernemend vanuit de bijstand blijven

In de vorige raadsperiode startte de gemeente dankzij een motie van GroenLinks met ‘Ondernemend vanuit de bijstand’. Bij deze proef kreeg een aantal Hagenaars die al langer in de bijstand zitten de mogelijkheid voor- en hulp bij het starten van een onderneming. Na de overwegend positieve evaluatie zegde wethouder Bert van Alphen na vragen van raadslid Erlijn Wenink toe dat deze mensen blijvend ondersteund worden.

Grote groei banen dankzij werkoffensief

Uit de tweede voortgangsrapportage van Werkoffensief +500 blijkt dat 4248 mensen uit de bijstand aan het werk zijn geholpen dankzij het werkoffensief. Daarmee is de doelstelling van 4500 mensen aan de slag helpen nagenoeg gehaald. Het werkoffensief is niet alleen bedoeld om mensen aan het werk te krijgen: de gemeente wil ook weer in contact komen met een grote groep mensen die al langer buiten beeld zijn en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. In 2019 zijn ruim 13.000 mensen gesproken en een deel van hen  zit nu in een ontwikkeltraject. Helaas zal vanwege de coronacrisis het voor een deel van deze mensen extra moeilijk worden om aan de slag te blijven: we blijven ons hiervoor inzetten.

Geen extra ongelijkheid onderwijs door verplichte aanschaf dure laptop

Als gevolg van het thuisonderwijs bij de coronacrisis kwam de ontwikkeling van digitalisering in het onderwijs in een stroomversnelling. Dat is op zichzelf goed, maar er komen ook risico’s bij kijken: zo kunnen niet alle ouders zich een laptop voor hun kind veroorloven. Stichting Leergeld schonk tijdens de coronacrisis al ruim 2.200 laptops aan Haagse gezinnen met een Ooievaarspas. In de voorbereiding op het nieuwe jaar stellen sommige middelbare scholen de eis aan al hun leerlingen om een laptop te hebben. Zowel Stichting Leergeld als een deel van de ouders kunnen dit financieel vaak niet behappen. Dankzij een aangenomen motie van raadslid Serpil Ates dringt de gemeente bij scholen aan bij deze eis allereerst zelf te zorgen voor de financiering van de laptops. Als zij dit toch niet doen, zal de gemeente samen met Stichting Leergeld voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen. Ondertussen wordt er richting het rijk gelobbyd om laptops onderdeel te maken van het standaard lespakket, waarmee ze gratis worden verstrekt. Lees hier meer.

Onterechte eigen bijdrage WMO eindelijk teruggestort

Sinds 2019 hoeven Haagse minima (mensen die tot 130% van het bestaansminimum als inkomen hebben) geen vaste eigen bijdrage te betalen voor hun abonnement op de thuiszorg (WMO). Door een fout bij het CAK heeft deze financieel kwetsbare groep dit bedrag echter een paar maanden lang onterecht alsnog betaald. Dankzij vragen van raadslid Erlijn Wenink betaald het CAK dit onterecht betaalde bedrag na anderhalf jaar eindelijk terug. Lees hier meer. 

Focus op verkleining gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen

De verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen Hagenaars die meer- en minder verdienen zijn helaas nog steeds groot. Om hier verandering in te brengen, is het belangrijk dat de gemeente in beeld brengt welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en wat Den Haag als gemeente kan doen om de verschillen kleiner te maken. Dankzij vragen van raadslid Erlijn Wenink gaat wethouder Parbhudayal (zorg) hiermee aan de slag en komt ze met een brief naar de gemeenteraad.

Bescherming privacyrechten in zorg en sociale domein

Hagenaars die te maken hebben met het sociale domein, bijvoorbeeld omdat zij een bijstandsuitkering ontvangen of thuiszorg krijgen, moeten extra goed beschermd worden tegen schendingen van hun privacy. Raadslid Erlijn Wenink heeft zich op verschillende manieren ingezet voor de privacyrechten van kwetsbare Hagenaars: zo stelde ze eerder schriftelijke vragen over privacyrechten in het sociale domein, naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak over het landelijke anti-fraudesysteem SyRI. Bovendien wordt er dankzij een aangenomen motie van Erlijn extra gelet op mogelijke negatieve privacy-effecten bij zorginnovatie, waarbij de gemeente bijvoorbeeld meer gebruik gaat maken van data.

Onderzoek naar sociaal en wijkgericht economisch beleid

Het Haagse economische beleid is op veel manieren nog traditioneel. Het bekijkt de economie vanuit het perspectief van groei en de belangen van werkgevers en investeerders. Wat GroenLinks betreft komt daar verandering in en staat de economie meer in dienst staat van werknemers, Hagenaars, lokaal MKB en de wijkeconomie. Ook moeten de financiële stromen als gevolg van economische activiteiten meer lokaal blijven circuleren zodat bewoners hier daadwerkelijk van profiteren. Dankzij een aangenomen motie van raadslid Maarten De Vuyst gaat de gemeente meer beleidsopties uitwerken die precies hiervoor zorgen. Zo staat de economie in dienst van de samenleving, in plaats van andersom.