• Concept stedelijk energieplan
  • Wind op zee campus op Scheveningen
  • Lokale duurzame warmte-initiatieven krijgen voorrang en financiële steun
  • Milieuzone voor schone, gezonde lucht
  • Verduurzaming dierenopvangorganisaties
  • Trams 3 en 4 volledig op zonne-energie dankzij Zonnepark ’t Oor
  • Onderzoek: parkeerplaats Zwarte Pad terug naar de natuur
  • Geen vervuild zand op ons strand

Een duurzame stad

Concept stedelijk energieplan

In juli sprak de Haagse raad over het concept stedelijk energieplan van onze wethouder Liesbeth van Tongeren. In dit plan staat op welke manier Den Haag klimaatneutraal kan worden Om dat te bereiken wordt in onze stad de komend jaren vol ingezet op de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen zoals geothermie, aquathermie en restwarmte. Maar dit moet ook op een manier gebeuren waarbij bewoners zeggenschap hebben en mensen die het financieel minder breed hebben ook kunnen profiteren. Dat kan onder andere dankzij het isoleren van sociale woningen, wat leidt tot lagere energielasten. Ook zijn er allerlei maatregelen en subsidies die bewoners stimuleren om hun huizen of straten te verduurzamen. In de komende maanden kunnen bewoners en organisaties hun inhoudelijke bijdragen leveren aan het plan. Lees hier meer.

Wind op zee campus op Scheveningen

De energietransitie gaat niet mogelijk zijn zonder het harde werk van technisch geschoolde vakmensen. Met het initiatiefvoorstel ‘Maak werk van energie: een wind op zee campus op Scheveningen’ van fractievoorzitter Arjen Kapteijns gaat er in de Scheveningse Haven een opleiding ontwikkeld en gehuisvest worden.  Hier zullen Scheveningers en Hagenaars opgeleid worden voor het bouwen en onderhouden van de velen geplande windparken op de Noordzee. Zo stimuleren we een Haagse duurzame economie, komen er meer banen voor Haagse jongeren en levert Den Haag met haar unieke ligging aan de Noordzee een onmisbare bijdrage aan de energietransitie. Het voorstel is gemaakt in samenwerking met ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool, FNV en meerdere bedrijven. In de 2e helft van dit jaar wordt het plan besproken in de gemeenteraad. Lees hier meer.

Lokale warmte-initiatieven krijgen voorrang en financiële steun

Om van het Groningse gas af te kunnen gaan, moet Den Haag gebruik gaan maken van duurzame warmte. Dat zal voor een deel in de vorm van Rotterdamse restwarmte komen, via de zogeheten Leiding door het Midden, maar er zijn ook veel mogelijkheden voor lokale warmte initiatieven in de handen van bewoners. Dankzij een aangenomen motie van Arjen Kapteijns krijgen die lokale initiatieven voorrang en financiële steun en wordt het warmtenet voorbereidt op de lagere temperaturen van de lokale initiatieven. Zo steunen we bewonerskracht en realiseren we een democratische energietransitie. Bekijk hier de motie.

Uitbreiding milieuzone voor schone en gezonde lucht

Den Haag gaat de meest vervuilende  dieselauto’s weren in de  nieuwe milieuzone. De milieuzone is bovendien uitgebreid met de gehele centrumring en tot het Telderstracé. Vooruitlopend hierop worden de meest vervuilende (2-takt)brommers al op 1 november van dit jaar uit de hele stad geweerd. Met deze maatregelen krijgt Den Haag een schonere lucht, resulterend in een hogere levensverwachting voor alle Hagenaars en een meer leefbare stad voor mensen met longaandoeningen zoals astma. Lees hier meer.

Verduurzaming dierenopvangorganisaties

Veel Haagse dierenopvangorganisaties willen hun gebouwen verduurzamen, maar missen daarvoor het geld of de kennis. Dat is een gemiste kans, want goede intenties moeten we belonen. Dankzij een motie van Arjen Kapteijns krijgen zij nu extra inhoudelijke en financiële steun van de gemeente. Lees hier meer.

Trams 3 en 4 volledig op zonne-energie met Zonnepark ’t Oor

Op 15 juli opende onze wethouder Liesbeth van Tongeren het  Eco-zonnepark ’t Oor. Met dit veld op de grens van Mariahoeve en Voorburg bieden 5700 zonnepanelen schone energie aan honderd huishoudens in de buurt én rijden randstadrail trams 3 en 4 voortaan op zonne-energie. Naast zonnepanelen biedt het terrein ook ruimte voor bijen en kippen en is er een  biologische moestuin. Lees hier meer.

Onderzoek: parkeerplaats Zwarte Pad terug naar de natuur

Dankzij vragen van raadslid Mariëlle Vavier gaat de gemeente onderzoeken hoe de parkeerplaats op het zwarte pad teruggegeven kan worden aan de natuur. Dat kan, omdat er bij de Noordboulevard een nieuwe parkeergarage is geopend en de parkeerplaats in het duingebied daarmee niet meer nodig is. Op deze manier beschermen we de kwetsbare natuur beter en krijgen Scheveningers hopelijk minder overlast van files in het toerismeseizoen. Wat ons betreft blijven er nog wel een beperkt  aantal invalideparkeerplaatsen behouden. Lees hier meer.

Geen vervuild zand op ons strand

Dankzij een signaal van een oplettende Scheveningse student kwam in maart aan het licht hoe bouwbedrijven zand van bouwplaatsen op het strand stortten. Zand dat wordt gestort op onze stranden moet zuiver en gefilterd zijn, maar het gestorte zand zat vol met puin,  plastic, hout en beton. Dat leidt niet alleen tot vervuiling van de Noordzee, maar ook tot fysieke risico’s voor strandgangers en hun honden. Als gevolg van de vragen van Arjen Kapteijns over de kwestie houdt de gemeente de situatie nu extra goed in de gaten en krijgen bouwbedrijven zo nodig een boete. Lees hier meer.