Volledige toegankelijkheid voor iedereen is een mensenrecht, en de autononomie en volledige participatie van mensen met een handicap moet in alle keuzes worden meegenomen. Daarom vragen de raadsleden aandacht voor verschillende obstakels waar Hagenaars- en bezoekers met een beperking nog steeds tegenaan lopen. Zo is de tramhalte  aan de Burgemeester Hovylaan in Loosduinen ondanks eerdere toezeggingen nog steeds niet rolstoeltoegankelijk gemaakt. Strandopritten bij Kijkduin zijn zo steil dat het voor mensen met een rollator zwaar is om erop te komen en Den Haag heeft nog steeds maar weinig toegankelijke openbare toiletten.

De stad wordt pas echt inclusief voor mensen met een beperking wanneer ervaringsdeskundigen actief met beleid mee kunnen denken en er bij nieuwe plannen standaard over toegankelijkheid wordt nagedacht.

100% toegankelijk

Eerder schreef Erlijn Wenink schreef al namens GroenLinks samen met andere partijen en samen met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties de inspiratienota 100% toegankelijk Den Haag. Deze nota, die begin dit jaar werd aangeboden aan coördinerend wethouder Parbhudayal, bevatte veel concrete suggesties voor een toegankelijke stad. Bij een bespreking vertelden deskundigen uit Breda bovendien waarom deze stad winnaar werd van de European Access City Award 2019. Daar kwamen twee belangrijke lessen uit voort: betrek bij alles ervaringsdeskundigen en denk over toegankelijkheid na in de ontwerpfase, meteen aan het begin van alles wat je bouwt of organiseert.

Coalitieakkoord

In het Haagse coalitieakkoord is er extra geld uitgetrokken voor het toegankelijkheidsfonds, waarmee organisaties hun sociale, fysieke of digitale toegankelijkheid kunnen verbeteren. Er zijn al belangrijke stappen gezet en er wordt hard gewerkt aan een lokale inclusieagenda. Toch bereiken ons regelmatig signalen over plekken en situaties in Den Haag waar nog een wereld te winnen is qua toegankelijkheid. Vandaag dienen Erlijn Wenink, Maarten De Vuyst en Marielle Vavier schriftelijke vragen in aan het stadsbestuur met een aantal van die concrete signalen.

Rolstoel voor op het strand