De Vuyst: “Deze begroting is eerste stap naar realisatie van een diepgroen akkoord, we zullen goed in de gaten houden of het geld in de uitvoering ook bij de juiste groepen terecht komt.”  Met deze begroting gaan we de klimaatcrisis sneller tegen en doen we dat op een rechtvaardige manier. We gaan in een recordtempo isoleren en richten ons daarbij extra op bewoners met een kleine portemonnee en de slechtst geïsoleerde huizen. Daarnaast komt er een actieprogramma waarmee we de meest versteende wijken extra vergroenen en de leefbaarheid vergroten. De Haagse groene hoofdstructuur wordt extra beschermd en waar mogelijk uitgebreid.

Het stadsbestuur zet ook volop in op bestaanszekerheid. Zo stelt zij 2 miljoen beschikbaar voor kinderarmoede, en armoede in de breedte. Bij bestaanszekerheid voor iedereen hoort ook dat iedere inwoner een dak boven het hoofd heeft. Dakloosheid is allereerst een woonprobleem, volgens de fractie van GroenLinks Den Haag. Daarom is het goed nieuws dat deze coalitie in totaal 8,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor het doorbraakplan. Met deze extra investering van 8,5 miljoen euro realiseren we extra woningen voor dakloze mensen, zorggroepen en statushouders. De Vuyst: “Ook voor goede opvang wordt geld vrij gemaakt. Zo krijgen de zogenoemde winterkouderegeling en de permanente winteropvang een vaste locatie. Iets waar betrokkenen al lang voor pleitten en de GroenLinks fractie zich al lang voor inzet.”

In de begroting maakt inzichtelijk welke middelen de gemeente extra beschikbaar heeft, waar deze vandaan komen en waar deze middelen aan besteed worden. De Vuyst: “De begroting laat zien dat het college goed financieel beleid voert. Structureel zijn de inkomsten en de uitgaven in evenwicht, met uitzondering van 2026 als het Rijk de bijdrage aan het gemeentefonds afknijpt. Dat vraagt nog steeds om een oplossing van het Rijk. De algemene reserve zal met deze begroting eind 2023 hoger zijn dan oorspronkelijk begroot voor 2023. En tegelijkertijd maakt deze begroting het mogelijk om het ambitieuze Haags Akkoord uit te voeren.”