Het is duidelijk dat de stad in financieel zwaar weer zit. “Het is niet makkelijk om tot een sluitende begroting te komen. We krijgen nu de financiële gevolgen van de coronapandemie voor onze kiezen. En er dreigt een nieuw structureel tekort de komende jaren, als de landelijke overheid weer niet met voldoende geld over de brug komt. Als dit zo blijft, ontkomt het gemeentebestuur er niet aan om meer geld te vragen van de sterkste schouders in de Haagse samenleving.” aldus raadslid Maarten De Vuyst, woordvoerder financiën. 

Ondanks de uitdagingen ziet GroenLinks dat het college voor belangrijke onderwerpen extra geld vrijmaakt. Zo zet wethouder Bert van Alphen (sociale zaken en werkgelegenheid) in op meer werkgelegenheid voor mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Daarnaast komen er meer stage- en werkplekken voor jongeren die het nu moeilijk hebben. Tot slot komt er meer geld voor de begeleiding van statushouders.

Ook gebeurt er veel op het gebied van duurzaamheid. Het beleid van GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren leidt ertoe dat het aantal zonnepanelen en elektrische laadpalen in onze stad hard doorgroeit. Daarnaast komt er extra geld voor dierenwelzijn en worden steeds meer strandpaviljoens uitstootvrij bevoorraad.

Arjen Kapteijns: “Het is een begroting met een dubbel gevoel. Juist in financieel lastige tijden moeten we er zicht op houden dat we de mensen in onze stad die hulp nodig hebben helpen en dat we toewerken naar een leefbare, duurzame stad voor iedereen.”