Tekort of overschot?

Hoewel er een overschot op de jaarrekening te zien is, geeft dit een vertekend beeld, aldus raadslid Maarten De Vuyst: “Deze programmarekening doet denken aan die van vorig jaar na een coronajaar met veel onzekerheden, en dat zie je ook financieel terug. Het incidenteel overschot van 70 miljoen leidt af van het structurele tekort op de middellange termijn. Het zijn met name uitgaven die zijn uitgesteld, en in 2022 alsnog gedaan moeten worden. We constateren zoals ieder jaar dat het Rijk te weinig bijdraagt voor de wettelijke taken die zij gedecentraliseerd heeft naar de gemeente. Met name op het gebied van de bijstand en de jeugdzorg schiet het Rijk hopeloos tekort. Zo ontvangt de gemeente structureel veel minder geld van het Rijk dan er moet worden uitgegeven aan bijvoorbeeld de jeugdzorg. Dit kan zo niet langer doorgaan. Als hier geen verandering in komt raken zowel de stad Den Haag, als haar inwoners in grote financiële problemen.”

Minima verdienen steun

Den Haag zag in 2021 de gevolgen van de coronacrisis; zo voelden de minima sterk de oplopende kosten in hun portemonnee, daarom vindt GroenLinks het goed dat de gemeente zich hard maakt voor de minima. Fractievoorzitter Mariëlle Vavier: “Dit jaar hebben we gezien dat Den Haag zich blijft inzetten voor de mensen die in armoede leven. Er zijn 15 procent meer gesprekken gevoerd bij de helpdesk geldzaken van de gemeente, en elk gesprek kan wel leiden tot een besparing van meer dan 1500 euro per jaar. De coronacrisis is zwaar geweest, vooral voor jongeren. Daarom vind ik het ook zo mooi om te zien dat er dit jaar meer dan 1.600 schoolverlaters zijn doorgestroomd naar werk of een opleiding, dankzij de extra inzet van de gemeente.” 

Grote stappen naar 2030

Naast resultaten op armoedebeleid zijn er mooie duurzame resultaten behaald. Net zoals vorig jaar is het aanleggen van zonnepanelen doorgezet. Maarten De Vuyst: “Er is hard gewerkt aan het doel om energieneutraal te worden in 2030, zo blijkt uit de voortgangsbrief duurzaamheid. Maar dit is nog niet de tijd om rustig achterover te leunen. De energiecrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is dat we snel overgaan op schone energie die we zelf kunnen opwekken. En we zijn ontzettend trots op het invoeren van milieuzones voor auto’s en brommers: een mooie stap niet alleen voor een duurzamer Den Haag, maar ook naar betere en gezondere lucht.”

Uitdaging: betaalbaar wonen

Wel ziet GroenLinks nog uitdagingen voor de komende jaren. Mariëlle Vavier: “De wooncrisis pakken we op allerlei manieren aan maar is echt nog niet opgelost. Jongeren komen gewoonweg niet meer aan een betaalbare huurwoning of koopwoning.’’ Gelukkig zijn er genoeg kansen. Maar die moeten we wel mogelijk blijven maken. De gemeente moet blijven inzetten op meer sociale huurwoningen en een harde aanpak van malafide huisjesmelkers.