Heleen Weening : Duurzaam Den Haag wil aansluiten op de leefwereld van mensen

[Interview] - Duurzaam Den Haag levert al jaren een belangrijke bijdrage aan het groene bewustzijn van steeds meer bewoners en ondernemers in onze stad. Dit gaat verder dan het geven van voorlichting over hoe je bijvoorbeeld energie kunt besparen. Volgens directeur Heleen Weening is het stimuleren van een pro actieve houding minstens zo belangrijk om ervoor te zorgen dat die boodschap aankomt en ook beklijft.

Door Chantal Forêt van de GroenLicht-redactie

 

Bedenken jullie alle projecten zelf of zijn ze mede gebaseerd op ideeën van particulieren en bedrijven?

Onze belangrijkste missie is het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers.We kijken naar de vraag van bedrijven en de gemeente en werken met al deze partijen samen. We bedenken ook veel projecten zelf, bijvoorbeeld ons inloopspreekuur in de Centrale Bibliotheek en de Monitor waar we binnenkort mee van start gaan. Bij alle projecten willen we altijd in verbinding staan met de stad en de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. We proberen als organisatie te doen wat nodig is om Den Haag nog duurzamer te maken en proberen daarbij zo veel mogelijk aan te sluiten op de leefwereld van mensen.

Werken jullie ook samen met woningbouwverenigingen? Voor mensen met een huurwoning zijn de mogelijkheden voor duurzame investeringen vaak veel beperkter dan voor mensen met een eigen huis.

Zeker. We hebben onlangs bijvoorbeeld in opdracht van Staedion die in Mariahoeve woningen gingen renoveren, de tijdelijke woningen -waar de mensen dus tijdens de renovatie verbleven- voorzien van allerlei tools om ze meer bewust te maken van hoe je makkelijk energiezuinig kunt leven. Duurzame woningen neerzetten betekent niet meteen dat mensen dan automatisch duurzaam gedrag gaan vertonen, dus die verbinding moet dan eerst worden gelegd. We zijn op dit moment in opdracht van de gemeente ook bezig in Moerwijk met een vergelijkbaar project. Woningcorporaties zijn dus juist interessant.

N.B: GroenLinks Den Haag diende afgelopen maand met succes twee moties in bij de behandeling van de Woonvisie. Een van deze moties ondersteunt huurders van corporatiewoningen die hun woning willen verduurzamen.

Jullie projecten zijn succesvol in diverse wijken in Den Haag. Hoe slagen jullie er in om op verschillende manieren aansluiting te vinden bij mensen?

Er is geen standaard formule van waaruit wij werken, maar er zijn wel een aantal dingen waar wij in geloven. We zijn een benaderbare organisatie, we kennen de stad goed, weten dus waar we over praten en gaan uit van initiatieven van de mensen zelf. Iets wat ook effectief werkt, is sociaal bewijs: de buren doen het, dus dan nemen anderen dat over. Vanuit die gedachte zijn wij ook met buurtambassadeurs gaan werken: mensen die anderen in hun buurt kunnen inspireren om bijvoorbeeld in zonnepanelen te investeren. Die categorie mensen die van zichzelf al gemotiveerd is om op dit soort zaken te letten, is relatief klein. Het is juist belangrijk om die grote groep die overblijft, op de juiste manier te stimuleren om daar in mee te gaan. Het kan bijvoorbeeld helpen om mensen te wijzen op energiekosten die ze op jaarbasis kunnen besparen door simpele maatregelen te nemen of dat ze met radiatorfolie een niet geïsoleerd huis een stuk warmer kunnen maken. Het is goed om te benadrukken dat iedereen binnen zijn of haar mogelijkheden een bijdrage kan leveren. Niet iedereen kan grote investeringen doen, maar ook met een kleinere beurs zijn er manieren om iets zinvols bij te dragen

Hoe kan de gemeente hier mensen meer in stimuleren?

De gemeente moet op basis van een visie een duidelijke koers bepalen en concrete doelen stellen. Pas dan zullen mensen hun gedrag echt gaan veranderen. Ik ben ook een voorstander van een algehele vergroening van het belastingsysteem: milieuvriendelijk gedrag moet worden gestimuleerd en daar kun je door middel van fiscale voordelen veel mogelijkheden voor creëren.

Bereiken jullie ook veel ondernemers voor wie duurzaamheid tot nu toe niet echt een prioriteit was?

Dat is ingewikkeld, maar daar doen we zeker ons best voor. Klimaatbewustzijn lijkt wel steeds meer een mainstream issue te worden in plaats van een onderwerp waar alleen linkse partijen zich op richten. Steeds meer bedrijven en events gericht op ondernemers weten ons te vinden om voorlichting of advies te geven, dus ook op dat gebied wordt ons bereik steeds groter.

Welke projecten staan er voor de komende periode op het programma?

We gaan met de Monitor aan de slag: we willen concreet inzicht krijgen wat de impact is van alles wat we doen als organisatie, maar ook als stad. Den Haag is nu redelijk op koers ten aanzien van de doelstellingen voor energieneutraliteit in 2040, maar er moet nog veel gebeuren Een van de grootste projecten is het verwarmen van woningen. Er zijn veel oudere woningen waar veel in moet worden geïnvesteerd Het is goed dat men duidelijke doelen stelt en daar aan vast houdt, maar dan moeten ook de juiste maatregelen worden getroffen om die hele energietransitie financieel te kunnen realiseren. Naast die focus gaan we ook verder met al lopende projecten zoals Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan en een vervolg op de 100-100-100 Challenge, waar we nu ook scholen bij gaan betrekken.Op 26 november organiseren we weer een Energiebeurs, waar ondernemers en bewoners kennis kunnen maken met elkaar en hun initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Wat zijn belangrijke doelstellingen voor de komende jaren?

De afgelopen jaren hebben we ons gericht op onze profilering en op het vinden van aansluiting met uiteenlopende bewoners van Den Haag. Voor de komende jaren willen we proberen een nog bredere groep te bereiken met onze projecten en ook onze impact vergroten in de gemeentelijke energietransitie. Hoe leg je een verbinding tussen de doelstellingen van de gemeente, initiatieven van bewoners en de investeringsmogelijkheden van bedrijven?