Raadsdebat programmarekening geslaagd: 5 aangenomen moties

Op donderdagavond 4 juli debatteerde de Haagse gemeenteraad over de programmarekening. GroenLinks kreeg brede steun voor vijf voorstellen die Den Haag groener, socialer en inclusiever maken.

Wij zetten de moties voor je op een rij!

 

Bewoners kunnen plekken aanwijzen voor nieuwe plasticcontainers

Plastic scheiden is belangrijk, maar vaak moeten bewoners nog te ver lopen voor de plastic container. Om hier verandering in te brengen, is er in het coalitieakkoord  een verdubbeling afgesproken van het aantal PMD (plastic, blik en drinkverpakkingen) containers. Het blijkt vaak moeilijk om plekken te vinden: daarom stelde Arjen een campagne voor waarbij bewoners zelf de plekken voor nieuwe PMD containers aan kunnen wijzen. Zo wordt de gemeente een handje geholpen en zijn bewoners baas in eigen buurt.

 

Energiebesparing bij straatverlichting

Ongeveer 30% van het energieverbruik van gemeente Den Haag komt van straatverlichting, maar het overgrote deel van de straatlampen wordt nog met oude, energieslurpende lampen verlicht. Daarom heeft de gemeente de doelstelling om jaarlijks 5% van die lichten te vervangen met LED-lampen: dat bespaard immers energie én kosten. Daarom diende Arjen een motie in voor een aanpak om de vervanging van LED-lampen te versnellen.

 

Beste schuldhulp voor iedereen

Dankzij de nieuwe aanpak in de schuldhulpverlening van GroenLinkswethouder Bert van Alphen kunnen Hagenaars met schulden steeds beter geholpen worden. In de nieuwe schuldhulptrajecten krijgen mensen betere individuele hulp hebben ze een vast aanspreekpunt, wat tot veel minder uitval en meer succes leidt.

Momenteel is er echter niet genoeg geld, waardoor niet alle Hagenaars die dat nodig hebben op de nieuwe manier geholpen kunnen worden. Erlijn's aangenomen motie om de financiële én maatschappelijke voordelen van de nieuwe aanpak in beeld te brengen en mee te nemen moet ervoor zorgen dat uiteindelijk iedereen de beste schuldhulp krijgt.

 

Aanpak onderadvisering met ouders én docenten

Kinderen uit achterstandswijken en/of kinderen met een migratieachtergrond lopen vaker risico om een te laag vervolgadvies te krijgen. Hier worden ouders en leerlingen niet alleen door verrast: ook kost het leerlingen jaren om omhoog te klimmen naar het niveau dat bij hen past. Gebrekkige communicatie tussen ouder en docent is één oorzaak hierin: zo weten ouders met een migratieachtergrond niet genoeg over het onderwijssysteem en schatten docenten leerlingen te laag in als gevolg van (onbewuste) vooroordelen.

Daarom worden ouders danzij Serpil's  motie ondersteund in hun kennis over het onderwijssysteem en het communiceren met docenten, en wordenin samenspraak met scholen onbewuste vooroordelen  bespreekbaar gemaakt.

 

Aanmoediging voor inclusieve cultuurinstellingen

Meer dan de helft van de Hagenaars heeft een migratieachtergrond. Toch zijn de Haagse cultuurinstellingen vaak nog niet divers samengesteld. In nieuwe kunstenplan dat vanaf 2021 van start gaat wordt het opstellen van een visie op diversiteit en inclusie een voorwaarde voor het krijgen van een subsidie. Mariëlle stelt in haar aangenomen motie voor om al voor 2021 met cultuurinstellingen aan de slag te gaan voor een meer inclusieve cultuursector, en hen daarbij te ondersteunen.

Bekijk hieronder alle moties!