Allereerst bedankt de GroenLinks fractie graag de heer Slob voor de prettige begeleiding van het proces na het uit de coalitie stappen van de VVD voor de zomer. Vandaag presenteerde verkenner Arie Slob zijn advies over een nieuwe coalitie in Den Haag. Slob adviseert de Haagse gemeenteraad om twee paden te bewandelen. De verkenning heeft opgeleverd dat eerst Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en CU/SGP verder verkennende gesprekken gaan voeren. Aansluitend kan een zelfde gesprek gevoerd worden tussen D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor De Dieren, Denk, SP, CU/SGP en HSP.

Fractievoorzitter Maarten De Vuyst: “GroenLinks heeft sinds het uit de coalitie stappen van de VVD gepleit voor continuïteit, waarbij de huidige vier partijen het uitgangspunt vormen voor nieuwe stabiliteit. Wij vinden het goed om te horen dat andere partijen die verantwoordelijkheid op zich willen nemen.” GroenLinks Den Haag vindt de tweede variant, zoals aangedragen door Slob, veelbelovend en kijkt uit naar constructieve onderhandelingen.