Naar aanleiding van de motie aangenomen in de raad d.d. 25 mei 2023 is de heer Bruno Bruins in gesprek gegaan met alle Haagse fracties. Vandaag presenteerde de heer Bruins de gespreksverslagen plus terugkoppeling. Eerder maakten we onze input bij het gesprek openbaar. We bedanken de heer Bruins voor zijn werk. 

Wij zien goede aanknopingspunten om o.a. tijdens de raadsconferentie open en heldere gesprekken te voeren over het grijze gebied, de onderlinge verhoudingen en de verschillen in partijfinanciering. Ook in de woorden over motivatie, omgangsvormen en brede samenwerking herkennen wij veel aanknopingspunten om aan verbetering te werken. GroenLinks speelt daar graag een actieve rol in.  

Wat betreft de samenstelling van het college hebben wij al klare wijn geschonken. We hebben een coalitie, gebaseerd op een brede meerderheid, die na lang onderhandelen een mooi akkoord aan het uitvoeren is voor de hele stad. Verkennende gesprekken zijn daarom ook niet aan de orde. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij die constructieve samenwerking in de huidige coalitie kunnen voortzetten en tevens met alle fracties werken aan het grijze gebied, de onderlinge verhoudingen en de verschillen in partijfinanciering. Den Haag is niet gebaat bij de vierde onderhandeling in vijf jaar tijd, wel bij het herstellen van vertrouwen. Het vertrouwen van inwoners herwin je door als lokaal bestuur te zeggen wat we doen, en te doen wat we zeggen.