💡 We pakken door met de energietransitie. Verduurzaming is noodzakelijk voor het tegengaan van klimaatverandering en essentieel voor een lagere energierekening. We investeren daarom deze periode opnieuw 100 miljoen euro in de energietransitie, zo verduurzamen en isoleren we ruim 10.000 woningen per jaar. 

Geen Hagenaar zakt door het ijs. Door de hogere prijzen dreigen één op de drie Haagse huishoudens onder de armoedegrens te komen. We kunnen dat niet laten gebeuren. Daarom investeren we 9 miljoen extra in armoedebestrijding, 30 miljoen extra om meer mensen uit de bijstand te helpen en ruim 2 miljoen voor de bestrijding van kinderarmoede. 

🏠  We pakken huisjesmelkers aan. We voeren een verhuurdersvergunning in, waardoor we achterstallig onderhoud en te hoge huren voor bijvoorbeeld studentenhuizen kunnen aanpakken. Ook krijgt de pandjes brigade meer capaciteit om te handhaven .

🎒 Elke Hagenaar krijgt gelijke kansen in het onderwijs. In Den Haag is er geen ruimte meer voor te lage schooladviezen. In twee jaar halveren wij de onderadvisering bij leerlingen in groep 8, in vier jaar bannen we het volledig uit.

💪 Niemand hoeft in Den Haag in de kou te slapen. Bestaanszekerheid begint bij een dak boven je hoofd. Den Haag regelt daarom een vaste locatie voor de permanente winteropvang.

🌳 Den Haag wordt groen. In vooral ‘stenige’ stadsdelen, zoals Laak en Centrum, gaan we versteende straten vergroenen. We blijven gratis bomen uitdelen en beschermen het bestaande groen in onze stad.

🤝 Een veilige wijk voor iedereen. In Den Haag moet iedereen zich veilig voelen. Handhavers in de wijk moeten toegankelijk en benaderbaar zijn, bewapende BOA’s passen daar niet bij. Coffeeshops worden beter verspreid over Den Haag, door het verplaatsen van twee coffeeshops. 

🏡 In onze stad woon je betaalbaar. We werken toe naar de bouw van 4000 extra woningen per jaar, waarvan 30% sociaal, 25% middeldure huur en 25% betaalbare koop. Zodat wonen niet meer alleen voor de mensen met een dikke portemonnee is.

💚 Een eerlijke economie. De Haagse arbeidsmigranten die een bijdrage leveren aan onze economie zijn kwetsbaar voor uitbuiting en dakloosheid, daarom gaat Den Haag handhaven op de misstanden bij malafide uitzendbureaus.

🧒 Investeren in de Haagse jeugd. Voor alle jonge Hagenaars moet de stad een fijne plek zijn. Voor de kwetsbare jeugd investeren we in de jeugdzorg en jeugdpreventie. Voor studenten moet voldoende huisvesting zijn en we maken van Den Haag ook een studentenstad voor MBO’ers.

Net zo enthousiast als wij!? Sluit je aan en word actief voor GroenLinks! 🍀