De nieuwe wethouders van Den Haag samen met de burgemeester Pauline Krikke

Wethouders benoemd en beëdigd

Donderdag 7 juni zijn de kandidaat-wethouders voor GroenLinks Liesbeth van Tongeren en Bert van Alphen benoemd en beëdigd. Samen met de GroenLinks-fractie gaan zich inzetten voor een duurzamer en socialer Den Haag.

Liesbeth en Bert maken deel uit van een college dat is samengesteld uit vier partijen: Groep de Mos, de VVD, D66 en GroenLinks. Acht wethouders gaan nu aan de slag om de opgaven in het coalitieakkoord “Den Haag, stad van kansen en ambities” waar te maken.

Liesbeth van Tongeren krijgt de portefeuilles Duurzaamheid en Energietransitie  en Stadsdeel Laak. Bert van Alphen krijgt de portefeuilles Sociale zaken, armoede, maatschappelijke opvang en stadsdeel Centrum.

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns feliciteert hen: “De verandering is vanavond ingezet! De GroenLinks fractie feliciteert het nieuwe college en onze twee topwethouders in het bijzonder. We kijken er naar uit om met hen samen te werken.”