Iedereen verdient een bed: Filmavond en discussie over daklozenopvang in Den Haag

GroenLinks vindt dat iedereen waardige opvang verdient. In onze stad zou het voor niemand nodig moeten zijn op straat of in een park te slapen. Maandag 15 januari organiseert GroenLinks een filmavond gevolgd door een discussie over de opvang van (ongedocumenteerde) dakloze mensen in Den Haag.

Datum en tijd: 15 januari, 19:30
Locatie: GroenLinks campagnepand, Weimarstraat 87
Deelname is gratis
Lees hier meer op onze site of op Facebook.

Standpunt GroenLinks

GroenLinks wil dat de nachtopvang voor iedereen het hele jaar door open is, betere zorg en begeleiding met meer oog voor ieders persoonlijke situatie en meer betaalbare woningen zodat opvanglocaties niet overbezet raken. Om de situatie van dak- en thuilozen mensen in Den Haag te verbeteren, pleit GroenLinks voor de volgende punten:

  • De Haagse nachtopvang is laagdrempelig, het hele jaar open en toegankelijk voor iedereen die anders op straat zou slapen, ongeacht afkomst, hulpvraag of papieren.

  • Iedereen die dakloos is (inclusief mensen zonder documenten) krijgt passende hulp. Mensen krijgen één trajecthouder en begeleiding op maat. Verwarde personen krijgen begeleiding die op hen is toegerust. Mensen krijgen zorg op de plek waar herstel het meest succesvol is en krijgen daar zelf meer invloed op.

  • Er komen meer opvangplekken voor dak- en thuisloze mensen die ziek zijn of een kwetsbare gezondheid hebben. Lees hier meer.

  • Ook voor mensen zonder verblijfsvergunning wil GroenLinks dat Den Haag een gastvrije stad is. Als de regering niet voor deze mensen wil zorgen, doen we het zelf. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder documenten geldt voortaan: opvangen in plaats van opjagen. Dat betekent dat we mensen die uitgeprocedeerd zijn of die geen documenten hebben niet in de kou laten staan, maar opvang en perspectief bieden.

  • We verbeteren de opvang na huiselijk geweld op het gebied van financiële ondersteuning, juridische hulp, schuldhulpverlening en integrale zorg aan kinderen die in de opvang verblijven. De opvang is laagdrempelig en een eigen bijdrage voor de huur mag geen belemmering vormen voor veilig onderdak. We zorgen voor voldoende opvangplekken.

  • Den Haag zorgt actief voor voldoende verschillende woonvormen, zoals studentenwoningen, groepswoningen, thuishuizen, woningen voor begeleid wonen en gemengd wonen onder andere voor statushouders en zorgvragers.

  • Er komen meer betaalbare, zelfstandige woningen voor voormalig dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en jongeren uit de jeugdzorg. Zo komt meer ruimte vrij op opvanglocaties. Lees hier meer.

  • GroenLinks wil de komende raadsperiode 2018-2022 4 miljoen euro besteden om extra opvangplekken voor dak- en thuislozen te realiseren.

Samenwerking

Om de opvang en begeleiding van dak- en thuisloze mensen in Den Haag te verbeteren werkt GroenLinks Den Haag samen met de PvdA en SP. Zie ook het Sociaal Manifest dat wij samen hebben opgesteld.

Ook neemt GroenLinks Den Haag deel aan een structureel overleg met cliëntenraden van daklozenorganisaties in Den Haag.

Zie ook