Waarom de term femicide?

Wanneer vrouwen vermoord worden door hun (ex-)partner of familie, praten we nog veel te vaak over gezinsdrama’s, eerwraak of een uit de hand gelopen ruzie. Daarmee miskennen we de realiteit. Als een vrouw zich probeert te ontworstelen aan haar man of familie loopt zij een grote kans om vermoord te worden. Dit komt voor in alle lagen van de bevolking en bij alle culturele en etnische achtergronden.

Komt Femicide vaak voor?

In Nederland komt femicide 2,5 keer vaker voor dan afrekeningen in het criminele circuit. Je zou verwachten dat we massaal tegen femicide zouden protesteren, net als in Frankrijk en Spanje. Waar femicide zelfs minder vaak voorkomt. Of dat we het hier als samenleving en in de media veel vaker over hebben.

Waarom heb je het hier vandaag over?

7 jaar geleden, op 1 maart 2016 trad voor Nederland het verdrag van Istanbul in werking. Het verdrag stelt eisen aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Je zou verwachten dat we het hier vaker over hebben!

Voldoet de Nederlandse aanpak?

Er gaan dingen goed, zo is er bijvoorbeeld een telefonische hulplijn die 24 uur per dag gratis bereikbaar is. En slachtoffers van huiselijk geweld krijgen passende opvang. Tegelijkertijd bevat het verdrag elementen waarvoor meer aandacht mag zijn. Meer burgerinzet bij preventie bijvoorbeeld en het voeren van genderbewust beleid.

Wat doet de Gemeente Den Haag?

De gemeente zet zich nu al in tegen femicide via bijv. het Integraal Veiligheidsbeleid, en via het uitvoeringsprogramma Gelijke kansen voor Haagse vrouwen. Ook de Haagse Stadspartij heeft zich hard gemaakt voor dit onderwerp.

Wat kan er beter?

De gemeentelijke programma’s helpen slachtoffers en bevorderen vrouwen emancipatie. GroenLinks vindt het daarnaast belangrijk dat het gesprek over dit onderwerp breder in de Haagse samenleving gevoerd wordt. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria blijkt bijvoorbeeld dat een op de tien Nederlandse jongeren nog vindt dat mannen hun vriendin mogen slaan om respect af te dwingen. Dat moet anders!

Wat gaat GroenLinks Den Haag doen?

Femicide moet de wereld uit, preventie is een belangrijk middel daarvoor, daarom stelt GroenLinks binnenkort SV over: ‘meer bewustwording en een betere preventie aanpak voor geweld tegen vrouwen’.

Femicide moet de wereld uit!