Sinds dit akkoord heeft GroenLinks niet stilgezeten en veel resultaten behaald in de Haagse gemeenteraad en vanuit het Haagse stadsbestuur. Lees op de themapagina’s de resultaten waar onze raadsleden en wethouders het meest trots op zijn, of scroll naar beneden voor een kort overzicht. Samen blijven we werken aan een duurzame, solidaire, inclusieve en leefbare stad!

Uitreiking initiatief wind-op-zeecampus
Aanbieding initiatief wind-op-zeecampus

Duurzame stad

In het afgelopen jaar heeft GroenLinks veel gedaan voor een duurzame stad.

In het afgelopen jaar deden we dat onder andere met plannen en voorstellen voor:

 • Het stedelijk energieplan
 • Een wind op zee campus op Scheveningen
 • Een strenge milieuzone voor schone lucht
 • Extra steun voor lokale warmteinitiatieven
 • Parkeerplaats Zwarte Pad terug naar de natuur
Vluchtelingenkinderen in Griekeland
Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Inclusieve stad

In het afgelopen jaar behaalde GroenLinks meerdere overwinningen voor een inclusieve en rechtvaardige stad.

Zo zetten we ons in voor:

 • Een stad die open staat voor de opvang van vluchtelingenkinderen
 • Een concreet plan voor herdenking en erkenning van koloniaal en slavernijverleden
 • Betere monitoring etnisch profileren
 • Boorstellen voor een 100% toegankelijke stad
Serpil Ates bij demonstratie tegen dakloosheid en voor wonen
Demonstratie tegen dakloosheid in Den Haag

Solidaire stad

GroenLinks zette zich ook op verschillende manieren in voor een solidaire stad, waarin we voor elkaar opkomen en kwetsbare groepen steunen.

Dat deden we onder andere dankzij:

 • Extra zorg voor dakloze Hagenaars, straatnieuws, klanten van de voedselbank en arbeidsmigranten tijdens corona
 • Crisisaanpak jeugdwerkloosheid
 • Voorkomen extra ongelijkheid onderwijs door verplichte aanschaf laptop
 • Terugstorten onterecht betaalde eigen bijdrage WMO door Haagse minima
 • Focus op kleinere gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen
GroenLinksers ruimen op tijdens een huis-aan-huisactie in Den Haag
Huis-aan-huis campagne en opruimactie van GroenLinks Den Haag

Schone en leefbare stad

Bovendien zette Den Haag dankzij GroenLinks verschillende stappen voor schone en leefbare wijken.

Dat deden we onder andere met plannen en voorstellen voor:

 • Bescherming leefbaarheid en huurprijzen door beperken verkamering
 • Actieplan schone stoep
 • Extra maatregelen tegen overlast bedrijfsafval en voor schonere straten in wijken op het veen
 • Veiligere straten met lagere maximum snelheden