Tijdens de ALV  zullen we onder andere stilstaan bij de financiën van onze afdeling. Ook wordt er door het campagneteam teruggekeken op de verkiezingen voor de Tweede Kamer, én wordt het verkiezingsplan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gepresenteerd. Ten slotte is er gelegenheid om vragen te stellen aan de fractie - denk dus alvast na over wat jij zou willlen weten over de Haagse politiek!

Zien we je daar? Als je je vóór 21 maart aanmeldt via onderstaande knop, zorgen we er voor dat je op tijd de Zoom link toegestuurd krijgt.

Hieronder vind je de agenda voor de ALV en de stukken.

 

Agenda ALV GroenLinks Den Haag 24 maart

19.30 - 19.40 Welkom door voorzitter Liesbeth Hofs

19.40 - 19.45 Vaststelling verslag ALV 9 december 2020*

19.45 - 19.55 Terugblik verkiezingen Tweede Kamer door het campagneteam

19.55 - 20.05 Financiën*

                      - Jaarverslag 2020

                      - Kascommissie

20.05 - 20.10 Introductie kandidaat-bestuurslid Leden & Opleidingen*

20.10 - 20.15 Introductie nieuwe commissieleden, o.a. voorzitters kandidatencommissie en programmacommissie*

20.15 - 20.40 Gemeenteraadsverkiezingen 2022*

                       - Verkiezingsplan

                       - Ter besluit: verkiezingsdeelname en lijsttrekkersverkiezing

                       - Update verkenningen linkse samenwerking

20.40 - 20.45 Pauze

20.45 - 21.05 Q&A met de Haagse fractie

21.05 - 21.15 Update werkgroepen

21.15 - 21.25 Zeepkist

21.25 - 21.30 Rondvraag en sluiting

 

Opmerkingen bij het verslag van de vorige ALV en prangende vragen kun je mailen naar secretaris@groenlinksdenhaag.nl.