GroenLinks Den Haag zoekt jou!

GroenLinks Den Haag is de snelst groeiende afdeling van Nederland en jij hebt de kans om in het bestuur te zitten. Solliciteer nu! Heb je toch nog vragen? Hieronder staan veel gestelde vragen mét antwoorden.

“In een afdelingsbestuur zitten betekent dat je alle mogelijkheden hebt om gave dingen te organiseren, en dat met een leuk team!”
- oud bestuurslid Willemijn Kadijk

GroenLinks streeft naar een divers bestuur, dat een goede afspiegeling vormt van de samenleving.

De bestuursvergaderingen van GroenLinks Den Haag zijn openbaar. We nodigen iedereen uit om eens aan te schuiven. Ook als je geen bestuursambities hebt, ben je van harte welkom om mee te komen praten over onze afdeling, ambities en prioriteiten.

Wat doet het afdelingsbestuur van GroenLinks Den Haag?

Het afdelingsbestuur heeft vier taken:

 1. Zorgen voor de interne en externe dialoog, denk aan het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen (ALV), het faciliteren en opvolgen van besluiten van de ALV’s, de permanente campagne en communicatie op de website, nieuwsbrieven en sociale media.
 2. Politiek personeelsbeleid, zoals het organiseren van de werving en selectie van nieuwe raadsleden en wethouders.
 3. Organiseren van verkiezingen, het gaat dan met name om de kandidaatstelling, het verkiezingsprogramma en de campagne.
 4. Vrijwilligers werven en binden, natuurlijk zorgen dat er nieuwe leden komen en dat ze actief kunnen worden in bijvoorbeeld werkgroepen en commissies en in de campagnes.

Wie zitten er eigenlijk in het bestuur?

GroenLinks Den Haag is een grote afdeling met meer dan duizend leden. Een afdelingsbestuur met 8 leden is dan ook nodig. De bestuursleden opereren als een team. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er algemene bestuursleden. Het huidige bestuur adviseert om de algemene bestuursleden per functie in te delen: bestuurslid activiteiten, bestuurslid opleiding en leden, bestuurslid werkgroepen, bestuurslid communicatie en bestuurslid extern. Het bestuur kiest uit haar midden zelf een vice-voorzitter.

N.B. onze huidige secretaris is een jaar geleden voor twee jaar gekozen door de ALV in een tussentijdse verkiezing. Daarom is de functie van secretaris nu niet verkiesbaar.

Klinkt waardevol, maar ja ik heb ook nog andere verplichtingen. Welke tijdsinvestering vraagt het werk als bestuurslid?

Dat scheelt per functie en per situatie. De voorzitter en de secretaris hebben het wat drukker met vaste taken dan de andere leden. In verkiezingstijd is het wat drukker dan op andere momenten. Veel bestuurswerk ontstaat gedurende de termijn en er worden daarbij goede afspraken gemaakt binnen bestuur én buiten het bestuur. De verwachting is dat je dan gemiddeld 5 uur per week als bestuurslid investeert in GroenLinks.

Ik krijg er zin in, maar ik weet niet of ik dat kan, bestuurslid zijn. Wat verwachten jullie van mij?

Tuurlijk kan je dat! Het is uiteraard aan de kandidatencommissie en de leden of je het ook wordt gekozen natuurlijk maar de onderstaande punten zijn een richtlijn voor wat je nodig hebt en gelden voor elk bestuurslid:

 • Een brede interesse in (lokaal) maatschappelijke vraagstukken
 • Bestuurlijk en politiek gevoel
 • Integer
 • Affiniteit met het GroenLinks-gedachtengoed en als je nog niet lid bent, de bereidheid om lid te worden
 • De bereidheid om gezamenlijk een visie op de rol en toekomst van GroenLinks in den haag door te ontwikkelen
 • De teamgeest en het vermogen om met verschillende mensen inspirerend en in een constructieve en plezierige sfeer samen te werken
 • De bereidheid te investeren in contacten met leden
 • Het vermogen leden te enthousiasmeren, te stimuleren en te activeren
 • Het vermogen om ideeën in de afdeling op te pakken en te vertalen naar concrete activiteiten
 • De voortgang van lopende activiteiten op een constructieve manier te bewaken en afgesproken taken tot een goed einde te brengen.
 • Tijd om deze vrijwilligersfunctie te kunnen uitoefenen
 • Bereidheid om zaken actief op te pakken: een hands-on mentaliteit

Dat gaat mij zeker lukken. Hoe kan ik bestuurslid worden?

Stuur uiterlijk 29 april een motivatie en cv naar kcgroenlinksdenhaag@gmail.com. De kandidatencommissie leest je brief en besluit al dan niet om je uit te nodigen voor een gesprek.  Je krijgt natuurlijk altijd antwoord. Als de kandidatencommissie het met jou eens is dat je een goede kandidaat bent voor een bestuursfunctie draagt die je als kandidaat-bestuurslid voor aan de ALV. De ALV stemt vervolgens over de kandidaten. Het bestuur heeft zitting voor een periode van twee jaar. Zie verder onderstaand de Procedure selectie bestuurskandidaten

Ik ga het doen! Nu heb ik keuzestress, want welke functie zal ik nu kiezen?

Geen paniek, klik op de profielen voor de beschrijvingen. Kies je favoriete of wees lekker flexibel en wees beschikbaar voor meerdere functies, altijd handig. Vermeld in je motivatiebrief voor welke functie of functies je jezelf kandidaat stelt.