In december maakte het college bekend dat het grootschalige aanbesteden van warmtenetten, via de markt, te risicovol is. Er zijn te hoge kosten en onzekerheden aan verbonden en commerciële warmtebedrijven zoals Eneco zijn door aankomende landelijke wetgeving onzeker of ze überhaupt nog wel in warmtenetten willen investeren. Als het aan Thepass en Holman ligt, heeft de gemeente daarmee niet de luxe om stil te zitten. De klimaatcrisis vraagt immers om actie. Holman “Haagse warmte gebruiken is goed voor de portemonnee van mensen in de stad, én het klimaat.”. Thepass sluit zich daarbij aan: “De weg via de markt loopt dood, het is tijd dat we warmte weer gaan zien als een nutsvoorziening. Waarin duurzaamheid, betaalbaarheid en lokaal eigenaarschap centraal staan”. 

De motie wordt ook ondertekent door de SP. Voor de SP is een publiek warmtebedrijf belangrijk zodat bewoners weer wat te zeggen hebben over hun warmte. Fractievertegenwoordiger Tijmen van Wijngaarden: 'Tijdens de energiecrisis zijn mensen in de steek gelaten. We hadden een publiek bedrijf nodig zodat bewoners iemand aan hun kant hadden, in plaats van een graaiende energiesector die nog nooit zoveel winst heeft verdiend als toen. Met een publiek warmtebedrijf zijn bewoners af van de graaiende bedrijven en hebben ze zelf wat te zeggen over hun warmte'. 

Thepass benadrukt dat een eigen warmtebedrijf financieel slim is. Het betekent onder andere dat de gemeente voordelige leningen kan krijgen. Bovendien streeft een publiek warmtebedrijf niet naar hoge winsten, wat moet leiden tot een lagere energierekening. Hierdoor kunnen we geld besparen en de overstap naar duurzame warmte betaalbaar houden. Holman: “Groningen en Dordrecht zijn ons al succesvol voorgegaan, ook voor Den Haag is dit een aantrekkelijke vorm.” Een ander voordeel is dat het geld dat mensen betalen voor warmte binnen de stad blijft. Het verdwijnt niet naar buitenlandse bedrijven of aandeelhouders, maar komt terug naar de gemeente. Thepass: “Zo kunnen we hier als stad blijvend van profiteren.” 

Holman legt ook uit waarom het belangrijk is om tempo te maken met de aanleg van warmtenetten: “Overstappen van gas naar duurzame warmte is niet alleen goed voor het klimaat. Warmtenetten zijn ook een goede manier om snel veel woningen aan te kunnen sluiten.” Het Haagse Warmtebedrijf zal zich als het aan de linkse partijen ligt concentreren op wijken met veel sociale huurwoningen, zoals Moerwijk, Bouwlust en Morgenstond. Holman “In Groningen zie je bijvoorbeeld ook dat ze juist begonnen zijn met het aansluiten van wijken waar veel mensen moeite hebben om rond te komen. Daar kunnen we in Den Haag van leren: direct met woningcorporaties aan de slag zodat mensen met een laag inkomen kunnen profiteren van duurzame warmte.”  

Vincent Thepass benadrukt dat hij ervoor wil zorgen dat de gemeente de touwtjes stevig in handen heeft, zodat we kunnen bijsturen als dat nodig is. Via zo’n publiek warmtebedrijf kan de gemeente vervolgens ook samenwerken met energiecoöperaties, zodat bewoners zelf ook steeds meer eigenaar kunnen worden van de warmte. Thepass voegt toe: "Het is interessant om te bedenken dat 100 jaar geleden de gemeenteraad ook besloot om met een gemeentelijk bedrijf het elektriciteitsnetwerk aan te leggen. Omdat raadsleden visie hadden en keuzes durfden te maken is ons stroomnet nu de normaalste zaak van de wereld. Het is aan de raadsleden nu om met dezelfde durf te kiezen voor een rechtvaardige en duurzame toekomst."