De ouderen en mensen met een beperking in Den Haag, die gebruik maken van AV070, betalen een hoge prijs voor deze problematiek. Thepass ging onlangs met ongeveer 30 cliënten van AV070 in gesprek. Zij vertelde over de droevige gevolgen van deze problemen voor cliënten, die een grote bron van stress en onzekerheid zijn. Zo worden allerlei belangrijke afspraken gemist: een controle in het ziekenhuis, een begrafenis of een familiebezoek. Thepass: "Mensen vertellen mij dat ze vaker thuisblijven door deze problematiek, terwijl AV070 juist een essentieel middel zou moeten zijn om eenzaamheid te bestrijden. Een toegankelijke AV070 is onmisbaar voor Den Haag.”

De problemen met AV070 zijn grotendeels te verklaren door een personeelsgebrek bij Noot Personenvervoer die de 'sociale taxi' rijdt. Deze chauffeurstekorten zijn een sector breed probleem en voor een belangrijk deel te verklaren door hoge uitstroom- en uitval van chauffeurs in de sector, als gevolg van slechte arbeidsvoorwaarden en hoge werkdruk. Thepass: “Hier kan de gemeente een belangrijke rol spelen. De gemeente heeft zich de afgelopen jaren gericht op het drukken van de kosten, maar dat mag niet ten koste gaan van goede dienstverlening.”

GroenLinks vindt dat cliënten niet de prijs mogen betalen van zorg die te veel om geld draait en te weinig om mensen. In landelijke Cao-onderhandelingen wilden Noot en andere werkgevers niet instemmen met de eisen die de hoge uitstroom – en uitval tegengaan, zoals een leefbaar loon van 14 euro en het volledig uitbetalen van ziektedagen. Thepass: “Het aantal chauffeurs kan alleen duurzaam op peil komen met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden.” GroenLinks dient tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 maart voorstellen om samen met seniorenorganisaties, Voorall (belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking) en vervoersdienst Noot tot betere arbeidsvoorwaarden voor AV070 chauffeurs te komen, voor een betere dienstverlening.